NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA E-MAILEM - DOSTĘPNE RABATY ILOŚCIOWE

Polityka anulowania

Konsumenci mają miesięczne prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie jednego miesiąca bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi jeden miesiąc od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Rixa Cloud Ltd, 167-169 Great Portland Street, W1W 5PF Londyn, Wielka Brytania, [email protected], telefon: 44 744 145 516 3) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można w tym celu wykorzystać załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa również w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych niebędących nośnikiem materialnym, jeżeli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po tym, jak wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na rozpoczęcie przez nas wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i potwierdzili swoją wiedzę, że wyrażając zgodę, tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia jej wykonywania.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz zrezygnować z umowy, wypełnij i odeślij ten formularz).

- An Rixa Cloud Ltd, 167-169 Great Portland Street, W1W 5PF Londyn, Wielka Brytania, [email protected]

- Ja/my (*) niniejszym odstępuję od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup
Towary (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Nazwa konsumenta (konsumentów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka anulowania stworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Wybierz swoją walutę
EUREuro
pl_PLPolish