NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA E-MAILEM - DOSTĘPNE RABATY ILOŚCIOWE

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:
Rixa Cloud Ltd.
167-169 Great Portland Street
Londyn

[email protected]

Telefon:+447511242342

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi.

1. DOSTĘP DO DANYCH I HOSTINGU

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wejściu na stronę internetową serwer internetowy jedynie automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) oraz dokumentuje dostęp. Te dane dostępu są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i poprawy naszych usług. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowego przedstawienia naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

1.1 HOSTING

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile nie wyjaśniono inaczej w niniejszej polityce prywatności, wszystkie dane dostępowe oraz wszystkie dane zebrane w wyznaczonych formularzach na tej stronie są przetwarzane na ich serwerach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

1.2 SIEĆ DOSTARCZANIA TREŚCI

W celu skrócenia czasu ładowania, w przypadku niektórych ofert korzystamy z tzw. sieci dostarczania treści ("CDN"). Dzięki tej usłudze treści, np. duże pliki multimedialne, są dostarczane za pośrednictwem rozmieszczonych regionalnie serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. Dlatego dane dostępowe są przetwarzane na serwerach dostawców usług. Nasi usługodawcy pracują dla nas w ramach realizacji zamówień. Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG. Dla tych krajów nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU WYKONANIA UMOWY I KONTAKTU Z NAMI

2.1 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI UMOWY

W celu realizacji umowy (w tym zapytania i rozpatrywanie istniejących roszczeń gwarancyjnych i roszczeń z tytułu wadliwego działania, jak również ustawowych obowiązków aktualizacyjnych) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO, gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekażą je nam Państwo w ramach zamówienia. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach dane są nam bezwzględnie potrzebne do realizacji zamówienia i nie możemy wysłać zamówienia bez ich podania. O tym, jakie dane są zbierane, można przekonać się z odpowiednich formularzy wejściowych.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególności przekazywania ich naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień, płatności i wysyłki, znajdują się w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności. Po całkowitym przetworzeniu umowy Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. c DSGVO, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.2 KONTO KLIENTA

O ile wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, decydując się na założenie konta klienta, będziemy wykorzystywać Państwa dane w celu założenia konta klienta, jak również w celu przechowywania Państwa danych dla dalszych przyszłych zamówień na naszej stronie internetowej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opcję kontaktową opisaną w niniejszej polityce prywatności lub poprzez funkcję udostępnioną w tym celu na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.3 KONTAKT

W ramach komunikacji z klientami gromadzimy dane osobowe w celu przetwarzania Państwa zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO, jeśli dobrowolnie podadzą nam Państwo te dane podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach bezwzględnie potrzebujemy tych danych do przetworzenia Twojego kontaktu. O tym, jakie dane są zbierane, można przekonać się z odpowiednich formularzy wejściowych. Po całkowitym przetworzeniu Państwa zapytania, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

3) PRZETWARZANIE DANYCH W CELU OBSŁUGI PRZESYŁEK

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionych towarów.

UJAWNIENIE DANYCH DOSTAWCOM USŁUG WYSYŁKOWYCH W CELU POWIADOMIENIA O WYSYŁCE

Jeśli podczas lub po złożeniu zamówienia udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody, na podstawie tej zgody przekażemy Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług spedycyjnych zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO, aby dostawca usług spedycyjnych mógł skontaktować się z Państwem przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub jej koordynacji.
Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na opcję kontaktu opisaną w niniejszej polityce prywatności lub bezpośrednio do dostawcy usług wysyłkowych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu usuniemy Państwa dane przekazane w tym celu, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone prawem i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

DPD Germany GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Niemcy

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Street 1
41460 Neuss
Niemcy

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany Street 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Niemcy

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Niemcy

Hermes Germany GmbH
Essener Straße 89
D-22419 Hamburg
Niemcy

4. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI PŁATNOŚCI

W celu przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z tymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi, dostawcami usług płatniczych.

4.1 PRZETWARZANIE DANYCH DO OBSŁUGI TRANSAKCJI

W zależności od wybranego sposobu płatności przekazujemy dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach realizacji zamówienia, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to niezbędne do realizacji płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do realizacji płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie zamawiania. W tym zakresie obowiązuje polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów w zakresie przetwarzania płatności oraz podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

4.2 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I OPTYMALIZACJI NASZYCH PROCESÓW PŁATNICZYCH

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują oni wraz z danymi niezbędnymi do realizacji płatności jako nasze podmioty przetwarzające zlecenia w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. fakturowanie, przetwarzanie zakwestionowanych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami lub w zakresie efektywnego zarządzania płatnościami, które w kontekście wyważenia interesów przeważają nad naszymi interesami.

5. REKLAMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

5.1 E-MAIL NEWSLETTER Z REJESTRACJĄ, ŚLEDZENIE NEWSLETTERA ZA ODRĘBNĄ ZGODĄ

Jeśli zarejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane w tym celu lub oddzielnie podane przez Państwa, aby regularnie wysyłać Państwu nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO. Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opisaną poniżej opcję kontaktową lub poprzez link podany w tym celu w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone prawem i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Jeśli dodatkowo udzielili nam Państwo zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO na analizę naszego newslettera, będziemy również analizować Państwa interakcję z naszym newsletterem poprzez pomiar, przechowywanie i ocenę współczynników otwarcia i klikalności w celu zaprojektowania przyszłych kampanii newslettera ("śledzenie newslettera").

Do tej oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają technologie jednopikselowe (np. tzw. web beacons, tracking pixels), które są przechowywane na naszej stronie internetowej. W celu dokonania ocen łączymy w szczególności następujące "dane newsletterowe"

* strona, z której zażądano strony (tzw. referrer URL),
* data i godzina połączenia,
* opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej,
* adres IP komputera żądającego,
* adres e-mail,
* datę i godzinę rejestracji i potwierdzenia

i technologii jednopikselowych z Twoim adresem e-mail lub adresem IP oraz, jeśli dotyczy, indywidualnym identyfikatorem. Linki zawarte w newsletterze mogą również zawierać ten identyfikator.

Wypisanie się ze śledzenia newslettera jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić zarówno poprzez wysłanie wiadomości na opisaną opcję kontaktową, jak i poprzez link udostępniony w tym celu w newsletterze.

Informacje te są przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zapisany na newsletter.

5.2 E-MAIL NEWSLETTER BEZ REJESTRACJI I PRAWO DO SPRZECIWU

Jeśli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi i nie wyrazili Państwo sprzeciwu, zastrzegamy sobie na podstawie § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG) prawo do regularnego przesyłania Państwu drogą elektroniczną ofert na podobne produkty do tych już zakupionych z naszego asortymentu. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie kierowania do klientów reklamy, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów.
W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa adresu e-mail, wysyłając wiadomość na opcję kontaktową opisaną w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub poprzez link przewidziany w tym celu w e-mailu reklamowym, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych.
Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

5.3 WYSYŁKA NEWSLETTERA

Newsletter i pokazane powyżej śledzenie newslettera mogą być również wysyłane przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

Newsletter może być również wysyłany przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania danych w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w USA oraz w innych krajach poza UE i EOG. W stosunku do tych krajów nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w USA i Indiach. Dla tych krajów nie ma decyzji adekwatności ze strony Komisji Europejskiej. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

Nasi dostawcy usług znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska ustaliła w drodze decyzji, że istnieje odpowiedni poziom ochrony danych: Kanada

Nasi dostawcy usług mają siedzibę i/lub korzystają z serwerów w USA. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

5.4 WYSYŁANIE WNIOSKÓW O OCENĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Jeżeli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO, wykorzystamy Państwa adres e-mail, aby poprosić Państwa o ocenę zamówienia za pomocą stosowanego przez nas systemu ocen. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na opcję kontaktu opisaną w niniejszej polityce prywatności lub poprzez link podany w tym celu we wniosku o wystawienie oceny.

Wnioski o ocenę mogą być również wysyłane przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

Nasi dostawcy usług mają siedzibę i/lub korzystają z serwerów w tych krajach: USA
Dla tych krajów nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z Państwem opiera się na tych zabezpieczeniach: standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, standardowe klauzule ochrony danych organu nadzorczego, zatwierdzone wiążące wewnętrzne zasady ochrony danych, zatwierdzone klauzule umowne, zatwierdzone kodeksy postępowania, zatwierdzony mechanizm certyfikacji.

6. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

INFORMACJE OGÓLNE

W celu uatrakcyjnienia odwiedzin naszej strony internetowej oraz umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy technologie obejmujące tzw. pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).
Stosujemy takie technologie, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka). Technologie te gromadzą i przetwarzają adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka). W ramach równoważenia interesów służy to nadrzędnym prawnie uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Ponadto wykorzystujemy technologie w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. aby móc udowodnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych) oraz w celu analityki internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności.

Ustawienia plików cookie dla swojej przeglądarki można znaleźć pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

O ile wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, wysyłając wiadomość na opcję kontaktową opisaną w polityce prywatności.

7. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII DO ANALIZY SIECI I CELÓW REKLAMOWYCH

O ile wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO, na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie i innych technologii stron trzecich. Po zakończeniu celu i zakończeniu korzystania z danej technologii przez nas, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Dalsze informacje na temat możliwości odwołania znajdują się w rozdziale "Pliki cookie i inne technologie". Dalsze informacje obejmujące podstawy naszej współpracy z poszczególnymi dostawcami można znaleźć w poszczególnych technologiach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

7.1 KORZYSTANIE Z USŁUG GOOGLE DO CELÓW ANALIZY INTERNETOWEJ I REKLAMY

Korzystamy z technologii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), jak opisano poniżej. Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. W stosunku do USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej. Jeżeli Państwa adres IP jest zbierany za pomocą technologii Google, zostanie on skrócony poprzez aktywację anonimizacji IP przed zapisaniem na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google i tam skrócony. O ile w przypadku poszczególnych technologii nie podano inaczej, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej dla danej technologii pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS

W celu analizy strony internetowej Google Analytics automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej), na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Zasadniczo Państwa adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o realizację zamówienia przez Google.

W celu optymalizacji marketingu naszej strony internetowej aktywowaliśmy ustawienia udostępniania danych dla "produktów i usług Google". Dzięki temu Google ma dostęp do danych zgromadzonych i przetwarzanych przez Google Analytics, a następnie wykorzystuje je do ulepszania usług Google. Udostępnianie danych firmie Google w ramach tych ustawień udostępniania danych odbywa się na podstawie dodatkowej umowy pomiędzy administratorami danych. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

W celu optymalizacji marketingu naszej strony internetowej wykorzystujemy tzw. funkcję ID użytkownika. Za pomocą tej funkcji możemy przypisać unikalny, stały identyfikator do danych interakcji dla jednej lub więcej sesji na naszych stronach internetowych i w ten sposób analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i sesjach.

Do tworzenia i przeprowadzania testów wykorzystujemy również funkcję rozszerzenia Google Analytics Google Optimize.

W przypadku analizy internetowej funkcja rozszerzenia Google Analytics Google Signals umożliwia tzw. "cross-device tracking". O ile Państwa urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Państwa kontem Google i aktywowali Państwo na swoim koncie Google ustawienie "reklama spersonalizowana", Google może tworzyć raporty o Państwa zachowaniach w zakresie korzystania z serwisu (w szczególności dane o użytkownikach z różnych urządzeń), nawet jeśli zmienią Państwo swoje urządzenie końcowe. Nie przetwarzamy w tym zakresie danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki generowane na podstawie Google Signals.

Na potrzeby analizy internetowej i reklamy funkcja rozszerzenia Google Analytics, tzw. plik cookie DoubleClick, umożliwia rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Google wykorzystuje te informacje do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny.

GOOGLE ADSENSE

Nasza strona internetowa sprzedaje miejsce na reklamy osób trzecich poprzez Google AdSense. Reklamy te są wyświetlane Państwu w różnych miejscach na tej stronie. Za pośrednictwem tzw. pliku cookie DoubleClick wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach jest możliwe dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej), a także automatycznemu przypisaniu pseudonimowego identyfikatora UserID, który służy do określania zainteresowań na podstawie wizyt na tej i innych stronach internetowych.

DODATKI GOOGLE

W celach reklamowych w wynikach wyszukiwania Google, jak również na stronach internetowych osób trzecich, podczas wizyty na naszej stronie internetowej ustawiany jest tzw. Google Remarketing Cookie, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, jak również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz za pomocą pseudonimowego CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy na koncie Google aktywowane zostanie ustawienie "reklama spersonalizowana". W takim przypadku, jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani w Google, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics do stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla remarketingu cross-device.

W celu analizy strony internetowej i śledzenia zdarzeń, mierzymy Twoje późniejsze zachowanie w zakresie użytkowania za pomocą Google Ads Conversion Tracking, jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową poprzez reklamę z Google Ads. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie i gromadzone dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub zapisanie się na newsletter), na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów.

MAPY GOOGLE

W celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych Google Maps gromadzi dane dotyczące korzystania przez Państwa z funkcji Map, w szczególności adres IP i dane dotyczące lokalizacji, przekazuje te dane do Google, a następnie je przetwarza. Nie mamy wpływu na to późniejsze przetwarzanie danych.

GOOGLE RECAPTCHA

W celu ochrony przed nadużywaniem naszych formularzy internetowych i spamem przez automatyczne oprogramowanie (tzw. boty), Google reCAPTCHA zbiera dane (adres IP, czas wizyty, informacje o przeglądarce i informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) i analizuje korzystanie z naszej strony internetowej za pomocą tzw. JavaScript i plików cookie. Ponadto oceniane są inne pliki cookie zapisywane przez usługi Google w przeglądarce. Żadne dane osobowe nie są odczytywane ani zapisywane z pól wprowadzania danych w danym formularzu.

FONTY GOOGLE

W celu jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są zbierane przez kod skryptu "Google Fonts", przekazywane do Google, a następnie przetwarzane przez Google. Nie mamy wpływu na to późniejsze przetwarzanie danych.

PLUGIN YOUTUBE VIDEO

W celu integracji treści osób trzecich dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są gromadzone za pośrednictwem wtyczki wideo YouTube w stosowanym przez nas trybie rozszerzonej ochrony danych, przekazywane do Google, a następnie przetwarzane przez Google tylko podczas odtwarzania filmu.

7.2 KORZYSTANIE Z USŁUG FACEBOOK W CELACH ANALITYKI INTERNETOWEJ I REKLAMY

WYKORZYSTANIE PIKSELA FACEBOOKA

Używamy Piksela Facebooka w ramach technologii Meta Platforms Ireland Ltd [http://de-de.facebook.com/facebookdublin/], 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook (by Meta)" lub "Meta Platforms Ireland") opisanych poniżej. Piksel Facebooka automatycznie zbiera i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub zapisanie się na newsletter), na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. W kontekście tzw. rozszerzonego dopasowania danych, informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osób (np. nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów) są również gromadzone i przechowywane w formie skróconej do celów dopasowania. W tym celu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie ustawiany jest plik cookie przez Facebook Pixel, który wykorzystuje pseudonimowy CookieID, aby rozpoznać Twoją przeglądarkę, gdy odwiedzasz inne strony internetowe. Facebook (by Meta) połączy te informacje z innymi danymi z Twojego konta na Facebooku i wykorzysta je do sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w szczególności spersonalizowanych i grupowych reklam.
Informacje zbierane automatycznie przez technologie Facebooka (przez Meta) na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Meta Platforms, Inc. pod adresem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności dla USA. Jeśli przekazanie danych do USA wchodzi w zakres naszej odpowiedzialności, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności Facebooka (by Meta) [http://de-de.facebook.com/policy.php].

ANALITYKA FACEBOOKOWA

W ramach Facebook Analytics, na podstawie danych zebranych za pomocą Piksela Facebooka, dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, tworzone są statystyki dotyczące aktywności odwiedzających naszą stronę. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o realizację zamówienia przez Facebook (by Meta). Ich analiza służy optymalnej prezentacji i marketingowi naszej strony internetowej.

ADS FACEBOOK

Poprzez Facebook Ads reklamujemy tę stronę na Facebooku (przez Metę), a także na innych platformach. Ustalamy parametry danej kampanii reklamowej. Facebook (by Meta) jest odpowiedzialny za dokładną realizację, w szczególności za decyzję o umieszczeniu reklam u poszczególnych użytkowników. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współadministratorami zgodnie z art. 26 DSGVO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przekazywania do Meta Platforms Ireland. Późniejsze przetwarzanie danych przez Meta Platforms Ireland nie jest tym objęte.

Na podstawie statystyk aktywności odwiedzających naszą stronę internetową generowanych za pomocą Facebook Pixel, prowadzimy reklamę grupową na Facebooku (by Meta) za pomocą Facebook Custom Audience poprzez określenie cech danej grupy docelowej. W kontekście rozszerzonego dopasowania danych (patrz wyżej), które ma miejsce w celu określenia odpowiedniej grupy docelowej, Facebook (przez Meta) działa jako nasz procesor.

Na podstawie pseudonimowego identyfikatora pliku cookie ustawionego przez Piksel Facebooka oraz danych zebranych na temat Twojego zachowania podczas korzystania z naszej strony internetowej, obsługujemy spersonalizowane reklamy za pośrednictwem remarketingu Piksela Facebooka.

Za pośrednictwem Facebook Pixel Conversions mierzymy Twoje późniejsze zachowanie w zakresie użytkowania w celu analizy internetowej i śledzenia zdarzeń, gdy trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy z Facebook Ads. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o realizację zamówienia przez Facebook (by Meta).

7.3 INNI DOSTAWCY USŁUG ANALIZY INTERNETOWEJ I MARKETINGU INTERNETOWEGO

WYKORZYSTANIE RETARGETINGU ADROLL W MARKETINGU INTERNETOWYM

Reklamujemy tę witrynę w wynikach wyszukiwania i na stronach internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszego partnera reklamowego AdRoll Advertising Ltd, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia ("AdRoll"). Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie ustawiany jest retargetingowy plik cookie przez AdRoll lub jego partnerów, który umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego CookieID i w oparciu o odwiedzane strony. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Ustalamy parametry danej kampanii reklamowej. AdRoll odpowiada za dokładną realizację (np. decyzję o umieszczeniu poszczególnych reklam). Dane zbierane automatycznie przez AdRoll (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej witryny) mogą być łączone przez AdRoll z informacjami z innych źródeł i przekazywane partnerom reklamowym AdRoll. Ponadto są one zazwyczaj przekazywane na serwer NextRoll, Inc. pod adresem 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco CA, 94110, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

KORZYSTANIE Z USŁUG AMAZONA DO CELÓW MARKETINGU INTERNETOWEGO

Sprzedajemy miejsce na reklamy osób trzecich w Amazon za pośrednictwem naszego partnera reklamowego Amazon Europe Core S.à.r.l. [https://www.amazon.de], 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ("Amazon"). Reklamy te są wyświetlane Państwu w różnych miejscach na tej stronie. Za pomocą plików cookies Aamzon może śledzić przebieg danego zamówienia, a w szczególności to, że kliknęli Państwo na daną reklamę, a następnie zamówili produkt. W tym celu dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) są gromadzone, przekazywane do Amazon i przetwarzane przez Amazon. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Informacje automatycznie zbierane przez Amazon na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Amazon, Inc, 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA i tam przechowywany. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

WYKORZYSTANIE CRITEO DO MARKETINGU INTERNETOWEGO

Za pośrednictwem partnera reklamowego Criteo SA [https://www.criteo.com/de/], 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja ("Criteo"), reklamujemy tę stronę w wynikach wyszukiwania, a także na stronach internetowych osób trzecich. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie ustawiany jest przez Criteo lub jego partnerów retargetingowy plik cookie, który umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego CookieID i w oparciu o odwiedzane strony. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Ustalamy parametry danej kampanii reklamowej. Za dokładną realizację (np. decyzję o umieszczeniu poszczególnych reklam) odpowiada Criteo. Dane zbierane automatycznie przez Criteo (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) mogą być łączone przez Criteo z informacjami z innych źródeł i przekazywane partnerom reklamowym Criteo.

WYKORZYSTANIE AWIN DO MARKETINGU INTERNETOWEGO

Sprzedajemy przestrzeń dla reklam osób trzecich za pośrednictwem naszego partnera reklamowego AWIN AG [https://www.awin.com/de], Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy ("AWIN"). Reklamy te są wyświetlane Państwu w różnych miejscach na tej stronie. Za pomocą plików cookie AWIN może śledzić przebieg danego zamówienia, a w szczególności to, że użytkownik kliknął na daną reklamę, a następnie zamówił produkt. W tym celu dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) są gromadzone, przekazywane do AWIN i przetwarzane przez AWIN. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO.

8. INTEGRACJA ZNAKU ZAUFANIA TRUSTED SHOPS/INNYCH WIDŻETÓW

Widżety Trusted Shops (np. plakietka Trusted Shops) są zintegrowane na tej stronie internetowej, aby wyświetlać usługi Trusted Shops (np. znak jakości, zebrane oceny) oraz oferować kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu zamówienia.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, które przeważają nad naszymi interesami. Znak jakości i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia (Trusted Shops), z którą zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych ponosimy wspólną odpowiedzialność zgodnie z art. 26 DSGVO. W ramach niniejszej informacji o ochronie danych osobowych informujemy Państwa w dalszej części o istotnych treściach umowy zgodnie z art. 26 ust. 2 DSGVO.

Odznaka zaufania jest udostępniana w ramach wspólnej odpowiedzialności przez amerykańskiego dostawcę CDN (content delivery network). Odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony przez standardowe klauzule ochrony danych i dalsze środki umowne. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

W przypadku wywołania Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera również Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcy (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak że zapisane dane nie mogą być przypisane do Ciebie osobiście. Plik dziennika serwera jest przechowywany w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy anomalii bezpieczeństwa i automatycznie usuwany lub anonimizowany nie później niż 90 dni po utworzeniu. Służy to uzasadnionemu interesowi naszemu i Trusted Shops w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, optymalizacji ofert i stron internetowych, jak również w celu zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania strony internetowej lub Trustbadge lub innych widgetów Trusted Shops, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Dalsze dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops GmbH, jeśli po złożeniu zamówienia lub po zarejestrowaniu się zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops. W tym celu dane osobowe są automatycznie pobierane z danych dotyczących zamówienia. To, czy jako kupujący jesteś już zarejestrowany do korzystania z produktu, jest automatycznie sprawdzane za pomocą neutralnego parametru, adresu e-mail hashowanego przez kryptologiczną funkcję jednokierunkową. Adres e-mail jest przed przesłaniem zamieniany na tę wartość hash, która nie może być odszyfrowana przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności, parametr jest automatycznie usuwany.

Służy to sprawdzeniu, czy jesteś już zarejestrowany w systemie Trusted Shops GmbH i jest niezbędne do realizacji naszych i Trusted Shops nadrzędnych uzasadnionych interesów w zakresie zapewnienia ochrony kupującego związanej z konkretnym zamówieniem i usługami oceny transakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. W takim przypadku dalsze przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops. Jeśli jeszcze nie zarejestrowaliście się Państwo w usługach, to następnie otrzymacie możliwość zrobienia tego po raz pierwszy. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji zależy również od umowy zawartej z Trusted Shops. Jeśli nie dokonasz rejestracji, wszystkie przesłane dane zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops, a odniesienie do osoby użytkownika nie będzie już możliwe.

W ramach wspólnej odpowiedzialności pomiędzy nami a Trusted Shops GmbH, w przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub chęci dochodzenia swoich praw, prosimy o kontakt z Trusted Shops GmbH, której dane kontaktowe znajdują się tutaj [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz]. Dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć w poniższym linku tutaj [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Niezależnie od tego zawsze można się z nami skontaktować za pomocą opcji kontaktowej opisanej w niniejszej deklaracji ochrony danych. Państwa zapytanie zostanie następnie, w razie potrzeby, przekazane innej osobie odpowiedzialnej za udzielenie odpowiedzi.

9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

9.1 WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE Z FACEBOOK (PRZEZ META), TWITTER, INSTAGRAM (PRZEZ META), PINTEREST, XING, ADDTHIS, WHATSAPP

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są przyciski społecznościowe z sieci społecznościowych. Są one zintegrowane na stronie tylko jako linki HTML, tak że przy wywołaniu naszej strony nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami danego oferenta. Jeśli klikniesz na jeden z przycisków, strona internetowa danego portalu społecznościowego otworzy się w nowym oknie Twojej przeglądarki, gdzie możesz kliknąć np. przycisk Lubię to lub Udostępnij.

9.2 NASZA OBECNOŚĆ W INTERNECIE NA FACEBOOKU (PRZEZ META), TWITTERZE, INSTAGRAMIE (PRZEZ META), YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN, XING

O ile wyrazili Państwo zgodę na to danemu operatorowi mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, podczas odwiedzin naszej obecności online w wymienionych mediach społecznościowych Państwa dane są automatycznie zbierane i zapisywane w celu badania rynku i reklamy, na podstawie których tworzone są profile użytkowania z użyciem pseudonimów. Mogą one zostać wykorzystane na przykład do umieszczenia w ramach platform i poza nimi reklam, które przypuszczalnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu z reguły wykorzystywane są pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także możliwość kontaktu oraz swoje prawa i możliwości ustawień w tym zakresie w celu ochrony swojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami.

Facebook (by Meta) [http://www.facebook.com/about/privacy/] to usługa świadczona przez Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Meta Platforms Ireland"). Informacje zbierane automatycznie przez Meta Platforms Ireland o korzystaniu przez Państwa z naszej obecności online na Facebooku (przez Meta) są z reguły przekazywane na serwer Meta Platforms, Inc. pod adresem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage'u na Facebooku (by Meta) odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy]jest usługą firmy Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia ("Twitter"). Informacje zbierane automatycznie przez Twittera na temat korzystania przez Państwa z naszej obecności w sieci są z reguły przekazywane na serwer firmy Twitter, Inc. pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

Instagram (by Meta) [http://help.instagram.com/519522125107875] jest usługą Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Meta Platforms Ireland") Informacje zbierane automatycznie przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania przez użytkownika z naszej obecności online na Instagramie są z reguły przekazywane na serwer Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w kontekście odwiedzania fanpage'a na Instagramie (przez Meta) odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] to usługa świadczona przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane automatycznie przez Google na temat korzystania przez Państwa z naszej oferty online na YouTube są z reguły przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. W stosunku do USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy]to usługa firmy Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest"). Informacje automatycznie zbierane przez Pinterest o korzystaniu przez Państwa z naszej obecności online na Pinterest są zasadniczo przekazywane na serwer firmy Pinterest, Inc, 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]jest usługą LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Informacje automatycznie zbierane przez LinkedIn na temat korzystania przez użytkownika z naszej obecności w sieci LinkedIn są zasadniczo przekazywane na serwer LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA i tam przechowywany. W stosunku do USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung]jest serwisem firmy New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy.

10. OPCJE KONTAKTU I TWOJE PRAWA

10.1 TWOJE PRAWA

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

* Zgodnie z art. 15 DSGVO mają Państwo prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych w zakresie określonym w tym przepisie;
* Zgodnie z art. 16 DSGVO mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
* Zgodnie z art. 17 DSGVO mają Państwo prawo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zabronione.
* korzystanie z prawa do wolności słowa i informacji;
* w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
* ze względu na interes publiczny, lub
* jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
* Zgodnie z art. 18 DSGVO mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile
* dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
* przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się jego usunięciu;
* nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub
* wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 DSGVO;
* zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam przekazaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi danych;
* Zgodnie z art. 77 DSGVO mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

O ile przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równowagi interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, przysługuje Państwu jedynie prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

10.2 MOŻLIWOŚCI KONTAKTU

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w naszym nadruku.

Polityka prywatności stworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Wybierz swoją walutę
EUREuro
pl_PLPolish