ONMIDDELLIJKE VERZENDING PER E-MAIL - KWANTUMKORTINGEN BESCHIKBAAR

Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht van één maand.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Rixa Cloud Ltd, 167-169 Great Portland Street, W1W 5PF Londen, Verenigd Koninkrijk, [email protected], telefoon: 44 744 145 516 3) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing dit contract te annuleren. U kunt hiervoor het bijgevoegde model-annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Het herroepingsrecht vervalt ook in geval van een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die zich niet op een materiële drager bevindt, indien wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de uitvoering van de overeenkomst beginnen voordat de herroepingstermijn is verstreken en u hebt bevestigd dat u weet dat u door uw instemming uw herroepingsrecht verliest zodra met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

- An Rixa Cloud Ltd, 167-169 Great Portland Street, W1W 5PF Londen, Verenigd Koninkrijk, [email protected]

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de juridische teksteditor Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Selecteer uw valuta
EUREuro
nl_NLDutch