ONMIDDELLIJKE VERZENDING PER E-MAIL - KWANTUMKORTINGEN BESCHIKBAAR

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Rixa Cloud Ltd
167-169 Great Portland Street
Londen

[email protected]

Telefon:+447511242342

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. TOEGANG TOT GEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website opent, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

1.1 GASTHEERSCHAP

De diensten voor de hosting en de weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking voor onze rekening. Tenzij anders uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in aangewezen formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

1.2 CONTENT DELIVERY NETWERK

Met het oog op een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, afgeleverd via regionaal gedistribueerde servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden de toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheidsbesluit genomen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. GEGEVENSVERWERKING VOOR DE UITVOERING VAN HET CONTRACT EN OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

2.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE UITVOERING VAN HET CONTRACT

Ten behoeve van de contractafwikkeling (incl. navraag naar en afhandeling van eventuele bestaande garantie- en prestatieaanspraken alsmede eventuele wettelijke actualiseringsverplichtingen) conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO verzamelen wij persoonsgegevens indien u deze vrijwillig in het kader van uw bestelling aan ons verstrekt. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract te verwerken en wij de bestelling niet kunnen verzenden zonder de specificatie ervan. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende onderdelen van dit privacybeleid. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. c DSGVO gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 KLANTENREKENING

Voor zover u door het openen van een klantenrekening overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO uw toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van de klantenrekening en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien. Na verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 CONTACT

In het kader van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens om uw aanvragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, indien u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Na de volledige verwerking van uw aanvraag worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP DE AFHANDELING VAN VERZENDINGEN

Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportdienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN VERZENDINGSDIENSTVERLENERS MET HET OOG OP KENNISGEVING VAN VERZENDING

Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer op basis van deze toestemming door aan de geselecteerde verzenddienstverlener conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.
Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DPD Duitsland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Duitsland

General Logistics Systems Duitsland GmbH & Co. OHG
GLS Duitsland Straat 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Duitsland

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

Hermes Duitsland GmbH
Essener Straße 89
D-22419 Hamburg
Duitsland

4. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

Wij werken met deze partners samen om de betalingen in onze onlineshop te verwerken: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR AFHANDELING VAN TRANSACTIES

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die in het kader van de orderverwerking voor ons werkzaam zijn, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de gekozen betaaldienstverlener, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens zelf, bv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen hebt over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISERING VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

Indien nodig geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijke gegevens als onze opdrachtverwerkers gebruiken ter voorkoming van fraude en ter optimalisering van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, afhandeling van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de bescherming tegen fraude of een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

5. RECLAME PER E-MAIL

5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF MET REGISTRATIE, BIJHOUDEN VAN DE NIEUWSBRIEF MET AFZONDERLIJKE TOESTEMMING

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Indien u ons bovendien overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te analyseren, zullen wij ook uw interactie met onze nieuwsbrief analyseren door het meten, opslaan en evalueren van openingspercentages en doorklikpercentages met het oog op het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes ("nieuwsbrieftracking").

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails single-pixel technologieën (bijv. zogenaamde web beacons, tracking pixels) die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij met name de volgende "nieuwsbriefgegevens

* de pagina van waaruit de pagina is opgevraagd (de zogenaamde referrer URL),
* de datum en tijd van het gesprek,
* de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,
* het IP-adres van de aanvragende computer,
* het e-mail adres,
* de datum en het tijdstip van inschrijving en bevestiging

en de single-pixel technologieën met uw e-mailadres of uw IP-adres en, indien van toepassing, een individuele ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.

Afmelden voor het bijhouden van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de beschreven contactoptie of via een link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen.

De informatie wordt bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd.

5.2 E-MAILNIEUWSBRIEF ZONDER REGISTRATIE EN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds in ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het adverteren van onze klanten, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze verklaring van gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclame-e-mail opgenomen link, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.
Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.3 VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief en de hierboven vermelde tracking van de nieuwsbrief kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

De nieuwsbrief kan ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en in andere landen buiten de EU en de EER. De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheidsbesluit genomen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en India. De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheidsbesluit genomen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

5.4 VERZENDEN VAN EVALUATIEVERZOEKEN PER E-MAIL

Indien u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u te vragen uw bestelling te beoordelen via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in het ratingverzoek is opgenomen.

De evaluatieverzoeken kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in deze landen: USA
Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze waarborgen: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van een toezichthoudende autoriteit, Goedgekeurde bindende interne regels inzake gegevensbescherming, Goedgekeurde contractuele bepalingen, Goedgekeurde gedragscodes, Goedgekeurd certificeringsmechanisme.

6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, het tijdstip van het bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsook informatie over uw gebruik van onze website (bv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende onderdelen van dit privacybeleid.

U kunt de cookie-instellingen voor uw browser vinden op de volgende links: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO met het gebruik van de technologieën hebt ingestemd, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactoptie.

7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Voor zover u daarmee overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO hebt ingestemd, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, is te vinden in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google doorgestuurd en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS

Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. In principe wordt uw IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wij de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor krijgt Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan het deze vervolgens gebruiken om de Google-diensten te verbeteren. Het delen van gegevens met Google in het kader van deze gegevensuitwisselingsinstellingen is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website maken wij gebruik van de zogenaamde gebruikers-ID-functie. Met behulp van deze functie kunnen wij een unieke, permanente ID aan uw interactiegegevens voor een of meer sessies op onze onlinesites toekennen en zo uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten en sessies heen analyseren.

Om tests te maken en uit te voeren, gebruiken we ook de Google Analytics Google Optimize-extensiefunctie.

Voor webanalyse maakt de uitbreidingsfunctie Google Analytics Google Signals zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk. Voor zover uw met internet verbonden apparaten aan uw Google-account zijn gekoppeld en u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag opstellen (met name de apparaatoverschrijdende gebruikerscijfers), ook als u van eindapparaat verandert. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken die op basis van Google Signals worden gegenereerd.

Voor webanalyse en reclamedoeleinden maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics, de zogenaamde DoubleClick-cookie, het mogelijk uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-gebruik.

GOOGLE ADSENSE

Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Via de zogeheten DoubleClick-cookie wordt de weergave van op interesses gebaseerde reclame mogelijk gemaakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website) en de automatische toekenning van een pseudonieme UserID, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

GOOGLE ADS

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.

Voor website-analyse en event tracking meten wij uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking wanneer u via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen.

GOOGLE MAPS

Voor de visuele presentatie van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, stuurt deze gegevens door naar Google en verwerkt ze vervolgens. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

GOOGLE RECAPTCHA

Om misbruik van onze webformulieren en spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) tegen te gaan, verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en analyseert uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamde JavaScript en cookies. Daarnaast worden ook andere cookies geëvalueerd die door Google-diensten in uw browser zijn opgeslagen. Uit de invoervelden van het desbetreffende formulier worden geen persoonsgegevens gelezen of opgeslagen.

GOOGLE FONTS

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) door de scriptcode "Google Fonts" verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

YOUTUBE VIDEO PLUGIN

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de door ons gebruikte YouTube-video-plugin in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google alleen verwerkt wanneer u een video afspeelt.

7.2 GEBRUIK VAN FACEBOOKDIENSTEN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL

Wij gebruiken de Facebook Pixel in het kader van de technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd. [http://de-de.facebook.com/facebookdublin/], 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). De Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. In het kader van de zogenaamde "extended data matching" wordt ook informatie die kan worden gebruikt om personen te identificeren (bv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers), verzameld en in gehashte vorm opgeslagen voor matching-doeleinden. Daartoe wordt, wanneer u onze website bezoekt, automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel, die een pseudonieme CookieID gebruikt om uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Facebook (by Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en gebruiken om rapporten over de activiteit op de website samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.
De door Facebook (door Meta) automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Indien de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook is te vinden in het privacybeleid van Facebook (door Meta) [http://de-de.facebook.com/policy.php].

FACEBOOK ANALYTICS

In het kader van Facebook Analytics worden uit de met de Facebook Pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website statistieken opgesteld over de bezoekersactiviteit op onze website. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking door Facebook (door Meta). Hun analyse dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

FACEBOOK ADS

Via Facebook Ads maken wij reclame voor deze website op Facebook (via Meta) en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de respectieve reclamecampagne. Facebook (by Meta) is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders bepaald voor de individuele technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.

Op basis van de via Facebook Pixel gegenereerde statistieken over bezoekersactiviteit op onze website, voeren wij (per Meta) groepsgebaseerde reclame op Facebook uit via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide gegevensmatching (zie hierboven) die plaatsvindt om de respectieve doelgroep te bepalen, treedt Facebook (by Meta) op als onze verwerker.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die door de Facebook Pixel is ingesteld en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, beheren wij gepersonaliseerde reclame via Facebook Pixel remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions meten wij uw latere gebruiksgedrag voor webanalytics en event tracking wanneer u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking door Facebook (door Meta).

7.3 ANDERE AANBIEDERS VAN WEBANALYSE- EN ONLINEMARKETINGDIENSTEN

ADROLL RETARGETING GEBRUIKEN VOOR ONLINE MARKETING

Via onze reclamepartner AdRoll Advertising Ltd, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland ("AdRoll"), adverteren wij voor deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch een retargeting-cookie geplaatst door AdRoll of zijn partners, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Wij bepalen de parameters van de respectieve reclamecampagne. AdRoll is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering (bv. de beslissing over de plaatsing van de afzonderlijke advertenties). De automatisch door AdRoll verzamelde gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website) kunnen door AdRoll worden samengevoegd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan advertentiepartners van AdRoll. Bovendien worden ze gewoonlijk doorgestuurd naar een server van NextRoll, Inc., 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco CA, 94110, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

AMAZON-DIENSTEN GEBRUIKEN VOOR ONLINE MARKETING

Wij bieden ruimte voor advertenties van derden op Amazon via onze advertentiepartner Amazon Europe Core S.à.r.l. [https://www.amazon.de], 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg ("Amazon"). Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Door middel van cookies kan Aamzon het verloop van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder dat u op de betreffende advertentie heeft geklikt en vervolgens het product heeft besteld. Daartoe worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld, doorgestuurd naar Amazon en door Amazon verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. De automatisch door Amazon verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt in het algemeen doorgestuurd naar een server van Amazon, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

CRITEO GEBRUIKEN VOOR ONLINE MARKETING

Via de reclamepartner Criteo SA [https://www.criteo.com/de/], 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ("Criteo"), maken wij reclame voor deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch een retargeting-cookie geplaatst door Criteo of zijn partners, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Wij bepalen de parameters van de respectieve reclamecampagne. Criteo is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering (bijv. de beslissing over de plaatsing van de afzonderlijke advertenties). De automatisch door Criteo verzamelde gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website) kunnen door Criteo worden samengevoegd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan de reclamepartners van Criteo.

AWIN GEBRUIKEN VOOR ONLINE MARKETING

Wij bieden ruimte voor advertenties van derden via onze reclamepartner AWIN AG [https://www.awin.com/de], Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland ("AWIN"). Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Door middel van cookies kan AWIN het verloop van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder of u op de betreffende advertentie heeft geklikt en vervolgens het product heeft besteld. Daartoe worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website) verzameld, aan AWIN doorgegeven en door AWIN verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO.

8. INTEGRATIE VAN DE TRUSTBADGE VAN DE VERTROUWDE WINKELS/ANDERE WIDGETS

Trusted Shops widgets (bijv. Trusted Shops Trustbadge) zijn op deze website geïntegreerd om Trusted Shops-diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig winkelen in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, die zwaarder wegen dan onze belangen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (Trusted Shops), waarmee wij op grond van art. 26 DSGVO gezamenlijk verantwoordelijk zijn op grond van de wet op de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hierna over de wezenlijke contractuele inhoud in overeenstemming met artikel 26, lid 2, DSGVO.

De vertrouwensbadge wordt verstrekt in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld. Het serverlogbestand wordt opgeslagen in een veiligheidsdatabank voor de analyse van veiligheidsanomalieën en wordt uiterlijk 90 dagen na de creatie automatisch gewist of anoniem gemaakt. Dit dient het legitieme belang van ons en van Trusted Shops voor de preventie van misbruik en fraude, voor de optimalisatie van aanbiedingen en websites alsmede voor de probleemloze werking van de website of de Trustbadge of andere widgets van Trusted Shops, in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na afronding van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor gebruik hebt aangemeld. Daartoe worden uit de bestelgegevens automatisch persoonsgegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van het product wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden ontcijferd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit dient om te controleren of u reeds voor diensten bij Trusted Shops GmbH bent aangemeld en is derhalve noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende legitieme belangen en die van Trusted Shops bij de verlening van de kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de diensten voor de evaluatie van transacties conform art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO. In dat geval vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u zich nog niet voor de diensten heeft ingeschreven, zal u later de gelegenheid worden geboden dit voor de eerste maal te doen. Verdere verwerking na registratie hangt ook af van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Indien u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u contact opnemen met Trusted Shops GmbH, waarvan u de contactgegevens hier vindt [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz], als u vragen hebt over gegevensbescherming of als u uw rechten wilt laten gelden. Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden op de volgende link [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Onafhankelijk daarvan kunt u ook altijd contact met ons opnemen via de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid. Uw vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere persoon die verantwoordelijk is voor de beantwoording ervan.

9. SOCIALE MEDIA

9.1 SOCIALE PLUGINS VAN FACEBOOK (PER META), TWITTER, INSTAGRAM (PER META), PINTEREST, XING, ADDTHIS, WHATSAPP

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-link in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het desbetreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser, waar u bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" kunt klikken.

9.2 ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK (PER META), TWITTER, INSTAGRAM (PER META), YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN, XING

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO toestemming hebt gegeven aan de betreffende exploitant van sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheden op de hierboven genoemde sociale media bezoekt, waaruit gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden gewoonlijk cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht u hierbij toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) [http://www.facebook.com/about/privacy/] is een dienst die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt over het algemeen verzonden naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een fanpagina op Facebook (door Meta) is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights-gegevens) is hier te vinden [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy]is een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De door Twitter automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Instagram (by Meta) [http://help.instagram.com/519522125107875] is een dienst van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De informatie die automatisch wordt verzameld door Meta Platforms Ireland over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen verzonden naar een server van Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van het bezoek aan een Instagram-fanpagina (door Meta) is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights-gegevens) is hier te vinden [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] is een dienst van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De door Pinterest automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt over het algemeen verzonden naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung]is een dienst van New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland.

10. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

10.1 UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

* Overeenkomstig Art. 15 DSGVO heeft u het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
* Op grond van art. 16 DSGVO heeft u het recht om onverwijld correctie te vragen van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens;
* Overeenkomstig art. 17 DSGVO heeft u het recht te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens verboden is.
* het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
* om een wettelijke verplichting na te komen;
* om redenen van openbaar belang, of
* noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
* Overeenkomstig Art. 18 DSGVO, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover
* de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
* de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
* wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
* u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 DSGVO;
* overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
* Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking geschiedt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

10.2 CONTACTMOGELIJKHEDEN

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Privacybeleid opgesteld met de juridische teksteditor Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Selecteer uw valuta
EUREuro
nl_NLDutch