AZONNALI E-MAIL KÜLDÉS - MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK ELÉRHETŐEK

Általános szerződési feltételek

1. HATÓKÖR

Az alábbi ÁSZF a fogyasztók és vállalkozók által az online áruházunkon keresztül leadott valamennyi megrendelésre vonatkozik.

Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet. A vállalkozó olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

A vállalkozókkal szemben a következők érvényesek: Ha a vállalkozó ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételeket alkalmaz, azok érvényességét ezennel kifogásoljuk; ezek csak akkor válnak a szerződés részévé, ha kifejezetten hozzájárultunk hozzájuk.

2. SZERZŐDŐ FELEK, A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, A KORREKCIÓ LEHETŐSÉGEI

Az adásvételi szerződést a Rixa Cloud Kft.

A termékek bemutatása az online áruházban nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, hanem egy nem kötelező érvényű online katalógusnak. Kezdetben kötelezettség nélkül helyezheti el termékeinket a kosárba, és a kötelező érvényű megrendelés elküldése előtt bármikor javíthatja bejegyzéseiket a rendelési folyamat során erre a célra biztosított és ismertetett javítási segédletek használatával. A megrendelés gombra kattintva Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban található árukra. A megrendelés kézhezvételéről szóló visszaigazolást e-mailben küldjük el közvetlenül a megrendelés elküldése után.

Ajánlatát két napon belül elfogadjuk

* külön e-mailben adunk ki egy elfogadó nyilatkozatot vagy
* az árut leszállítottuk vagy
* adott esetben a fizetési műveletet a mi szolgáltatónk vagy a kiválasztott fizetési szolgáltató hajtja végre. A fizetési művelet végrehajtásának ideje a kiválasztott fizetési módtól függ (lásd a "Fizetés" című fejezetben).

Az Ön számára releváns alternatíva attól függ, hogy a felsorolt események közül melyik következik be előbb.

3. SZERZŐDÉSES NYELV, SZERZŐDÉSSZÖVEG TÁROLÁSA

A szerződéskötéshez rendelkezésre álló nyelv(ek): német, angol, francia, holland, francia, spanyol, olasz, holland.

A szerződés szövegét elmentjük, és szöveges formában elküldjük Önnek a megrendelés adatait és az ÁSZF-ünket. Biztonsági okokból a szerződés szövege már nem érhető el az interneten keresztül.

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Szállítási költségmentesen szállítunk.

Csak postai rendeléssel szállítunk. Sajnos nem lehetséges, hogy az árut saját maga vegye át.

Nem szállítunk csomagolóállomásokra.

5. FIZETÉS

A következő fizetési módok általában elérhetőek üzletünkben:

Hitelkártya
A megrendelési folyamat során adja meg a hitelkártya adatait. A megrendelés leadása után azonnal megterheljük a kártyáját.

SEPA közvetlen beszedés
A megrendelés leadásával Ön SEPA beszedési megbízást ad nekünk. A számlaterhelés időpontjáról legalább egy banki munkanappal korábban tájékoztatjuk Önt (úgynevezett előzetes értesítés). Banki munkanapnak minősül minden munkanap, kivéve a szombatot, a nemzeti ünnepnapokat és minden év december 24. és 31. napját. A számla megterhelése az áruk feladása előtt történik.

Azonnal a Klarna által
Ahhoz, hogy a számla összegét a Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München fizetési szolgáltatón keresztül fizethesse ki, rendelkeznie kell egy online bankszámlával, azonosítania kell magát, és meg kell erősítenie a fizetési megbízást. Az Ön számláját a megrendelés leadása után azonnal megterheljük. A megrendelés során további utasításokat fog kapni.

Google Pay
Ahhoz, hogy a számla összegét a Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") fizetési szolgáltatóján keresztül fizethesse ki, Önnek regisztrálnia kell a Google-nál, aktiválnia kell a Google Pay funkciót, legitimálnia kell magát a hozzáférési adataival és meg kell erősítenie a fizetési megbízást. A fizetési tranzakció a megrendelés leadása után azonnal megtörténik. A megrendelés során további utasításokat fog kapni.

Apple Pay
Ahhoz, hogy a számla összegét az Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") fizetési szolgáltatóján keresztül fizesse ki, a "Safari" böngészőt kell használnia, regisztrálnia kell az Apple-nél, aktiválnia kell az Apple Pay funkciót, legitimálnia kell magát a hozzáférési adataival és meg kell erősítenie a fizetési utasítást. A fizetési tranzakció a megrendelés leadása után azonnal megtörténik. A megrendelés során további utasításokat fog kapni.

giropay / paydirekt
A paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M. ("giropay" vagy "paydirekt") fizetési szolgáltatóval együttműködve a giropay és a paydirekt fizetési módokat kínáljuk.

giropay
Ahhoz, hogy a számla összegét giropay-en keresztül fizethesse ki, rendelkeznie kell egy online banki bankszámlával, azonosítania kell magát, és meg kell erősítenie a fizetési utasítást. Az Ön számláját a megrendelés leadása után azonnal megterheljük. A megrendelés során további utasításokat fog kapni.

paydirekt
Ahhoz, hogy a számla összegét a paydirekt-en keresztül ki tudja fizetni, rendelkeznie kell az online banki szolgáltatásokhoz aktivált bankszámlával, regisztrálnia kell a paydirekt-en, legitimálnia kell magát a hozzáférési adatokkal, és meg kell erősítenie a fizetési megbízást. A fizetési tranzakció a megrendelés leadása után azonnal megtörténik. A megrendelés során további utasításokat fog kapni.

Amazon Pay
Ahhoz, hogy a számla összegét az Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon") fizetési szolgáltatóval fizethesse ki, regisztrálnia kell az Amazonon, legitimálnia kell magát a hozzáférési adataival és meg kell erősítenie a fizetési megbízást. A fizetési tranzakciót a megrendelést követő egy banki napon belül teljesítjük. Banki munkanapnak minősül minden munkanap, kivéve a szombatot, a nemzeti ünnepnapokat és minden év december 24-ét és 31-ét. További információkat a megrendelés során kap.

Klarna
A Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország ("Klarna") fizetési szolgáltatóval együttműködve a következő fizetési lehetőségeket kínáljuk Önnek. A Klarnán keresztül történő fizetés csak a fogyasztók számára érhető el. Hacsak az alábbiakban másképp nem rendelkezünk, a Klarnán keresztül történő fizetés sikeres cím- és hitelképesség-ellenőrzést igényel, és közvetlenül a Klarna részére történik. További információkat az adott fizetési lehetőségnél és a rendelési folyamat során kaphat.

Vásárlás számlára a Klarna segítségével
A számla összege az áru feladását és a számla kézhezvételét követő 14 napon belül esedékes.

Klarna hitelkártya
A megrendelési folyamat során adja meg a hitelkártya adatait. A Klarna a megrendelés leadása után azonnal megterheli a kártyáját. Lakcím- és hitelképesség-ellenőrzésre nem kerül sor.

Részletfizetés a Klarna segítségével
A számla összegét a teljes összeg legalább 1/24-ed részének megfelelő havi részletekben is kifizetheti. A minimális törlesztőrészlet összege 6,95 euró.

Klarna beszedési megbízás
Ön SEPA beszedési megbízást ad a Klarna részére. A Klarna tájékoztatja Önt a számla megterhelésének időpontjáról (úgynevezett előzetes értesítés). A számla megterhelése az áru feladása után történik.

6. VISSZAVONÁSI JOG

A fogyasztókat megilleti a törvényes elállási jog a lemondási szabályzatban leírtak szerint. A vállalkozók nem rendelkeznek önkéntes elállási joggal.

7. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Az áru a teljes összeg kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad.
Vállalkozók esetében ezen felül a következők érvényesek: Az áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljes mértékben rendezésre nem kerül. Ön a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut a szokásos üzletmenet során továbbértékesítheti; Ön a számla összegének erejéig előre engedményezi nekünk az ebből a továbbértékesítésből eredő valamennyi követelését - függetlenül a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru és egy új tétel bármilyen kombinációjától vagy keveredésétől -, és mi elfogadjuk ezt az engedményezést. Ön továbbra is jogosult a követelések behajtására, de mi magunk is behajthatjuk a követeléseket, amennyiben Ön nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek. A minket megillető biztosítékokat az Ön kérésére felszabadítjuk, amennyiben az értékpapírok realizálható értéke több mint 10 %-tel meghaladja a fennálló követelések értékét.

8. SZÁLLÍTÁSI KÁR

A fogyasztókra a következők vonatkoznak: Ha az árukat nyilvánvaló szállítási sérülésekkel szállítják, kérjük, hogy a lehető leghamarabb reklamálja ezeket a hibákat a szállító cégnél, és azonnal lépjen kapcsolatba velünk. A panasz benyújtásának vagy a velünk való kapcsolatfelvétel elmulasztása nem jár következményekkel az Ön jogi igényeire és azok érvényesítésére, különösen a szavatossági jogaira nézve. Segítenek azonban abban, hogy a fuvarozóval vagy a szállítmánybiztosítóval szemben saját követeléseinket érvényesíthessük.

Vállalkozókra a következők vonatkoznak: A véletlen elvesztés és a véletlen romlás veszélye akkor száll át Önre, amikor a terméket átadtuk a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításra egyébként kijelölt személynek vagy intézménynek.

9. JÓTÁLLÁS ÉS GARANCIÁK

9.1 FELELŐSSÉG A HIBÁKÉRT

Hacsak az alábbiakban kifejezetten másként nem állapodunk meg, a hibákért való felelősségre vonatkozó törvényes jogszabályokat kell alkalmazni.

A következő korlátozások és határidők lerövidülése nem vonatkozik az általunk, törvényes képviselőink vagy közreműködőink által okozott károkon alapuló követelésekre

* élet, testi épség vagy egészség sérülése esetén
* szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegés, valamint csalárd szándék esetén
* olyan lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítésének előfeltétele, és amelyek betartására a szerződő fél rendszeresen számíthat (sarkalatos kötelezettségek).
* garanciavállalás keretében, amennyiben abban állapodtak meg, vagy
* amennyiben a termékfelelősségi törvény alkalmazási köre megnyílik.

A vállalkozókkal szembeni korlátozások

Vállalkozók esetében kizárólag a saját specifikációink és a szerződésben szereplő gyártói termékleírások tekinthetők az áru minőségére vonatkozó megállapodásnak; a gyártó nyilvános nyilatkozataiért vagy egyéb reklámnyilatkozataiért nem vállalunk felelősséget. Vállalkozók esetében az újonnan gyártott áruk hibáival kapcsolatos igények elévülési ideje a kockázatátadástól számított egy év.

A BGB 445a. §-a szerinti igényérvényesítési jog elévülési határideje változatlanul fennmarad.

A kereskedőkkel szembeni szabályozás

A kereskedők körében a HGB (német kereskedelmi törvénykönyv) 377. §-ában szabályozott vizsgálati és hibabejelentési kötelezettség érvényes. Ha Ön elmulasztja az ott szabályozott bejelentést, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve, ha a hiba nem volt felismerhető az ellenőrzés során. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a hibát csalárd módon eltitkoltuk.

9.2 JÓTÁLLÁS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az esetlegesen alkalmazandó további garanciákról és azok pontos feltételeiről a termékkel együtt, valamint az online áruházban található speciális információs oldalakon talál információkat.

10. FELELŐSSÉG

Az általunk, törvényes képviselőink vagy közreműködőink által okozott károkért minden esetben korlátlanul felelünk a következőkért

* az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése esetén,
* szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegés esetén,
* garanciavállalás esetén a megállapodás szerinti mértékben, vagy
* amennyiben a termékfelelősségi törvény alkalmazási köre megnyílik.

Az olyan lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítésének előfeltétele, és amelyek betartására a szerződő partner rendszeresen számíthat (sarkalatos kötelezettségek), és amelyeknek a teljesítése a mi, törvényes képviselőink, illetve közreműködőink könnyű gondatlanságából ered, a felelősség mértéke a szerződéskötéskor előre látható kárra korlátozódik, amelynek bekövetkezésével tipikusan számolni kell.
Ellenkező esetben a kártérítési igények kizárásra kerülnek.

11. VITARENDEZÉS

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot (OS) biztosít, amelyet itt talál [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Nem vagyunk kötelesek vagy hajlandóak részt venni egy fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ha Ön vállalkozó, a német jog alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.

Az ÁSZF a Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] jogi szövegszerkesztővel készült a FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com] együttműködésével.

Válassza ki a pénznemet
EUREuro
hu_HUHungarian