ØJEBLIKKELIG FORSENDELSE VIA E-MAIL - MÆNGDERABATTER TILGÆNGELIGE

Den ansvarlige for databehandlingen er:
Rixa Cloud Ltd
167-169 Great Portland Street
London

[email protected]

Telefon:+447511242342

Tak for din interesse for vores online shop. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtig for os. Nedenfor informerer vi dig i detaljer om, hvordan vi håndterer dine data.

1. ADGANG TIL DATA OG HOSTING

Du kan besøge vores websteder uden at give nogen personlige oplysninger. Hver gang du går ind på et websted, gemmer webserveren kun automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. indeholder navnet på den ønskede fil, din IP-adresse, dato og klokkeslæt for adgangen, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer adgangen. Disse adgangsdata evalueres udelukkende med henblik på at sikre en problemfri drift af webstedet og forbedre vores tjenester. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i en korrekt præsentation af vores tilbud, som vejer tungere end vores interesser i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, i DSGVO. Alle adgangsdata slettes senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på webstedet.

1.1 HOSTING

Tjenesterne til hosting og visning af webstedet leveres delvist af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Medmindre andet er forklaret i denne fortrolighedspolitik, behandles alle adgangsdata og alle data, der indsamles i bestemte formularer på dette websted, på deres servere. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

1.2 INDHOLDSLEVERINGSNETVÆRK

For at opnå en kortere indlæsningstid bruger vi et såkaldt Content Delivery Network ("CDN") til nogle tilbud. Med denne tjeneste leveres indhold, f.eks. store mediefiler, via regionalt distribuerede servere hos eksterne CDN-tjenesteudbydere. Derfor behandles adgangsoplysningerne på tjenesteudbydernes servere. Vores tjenesteudbydere arbejder for os inden for rammerne af ordrebehandling. Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i lande uden for EU og EØS. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for disse lande. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

2. DATABEHANDLING TIL OPFYLDELSE AF KONTRAKTEN OG TIL AT KONTAKTE OS

2.1 DATABEHANDLING TIL GENNEMFØRELSE AF KONTRAKTEN

Med henblik på kontraktbehandling (inkl. forespørgsler om og behandling af eksisterende garanti- og ydelsesfejlskrav samt lovpligtige opdateringsforpligtelser) i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra b DSGVO indsamler vi personoplysninger, hvis du frivilligt giver os disse oplysninger som en del af din bestilling. Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde har absolut brug for oplysningerne for at kunne behandle kontrakten, og vi kan ikke sende ordren uden deres angivelse. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer.

Yderligere oplysninger om behandlingen af dine data, især om overførsel til vores tjenesteudbydere med henblik på ordre-, betalings- og forsendelsesbehandling, kan findes i de følgende afsnit af denne fortrolighedspolitik. Efter afslutningen af behandlingen af kontrakten vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter udløbet af de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsperioder i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra c, i DSGVO, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

2.2 KUNDEKONTO

Hvis du har givet dit samtykke hertil i henhold til art. 6, stk. 1, p. 1, litra a DSGVO ved at beslutte at åbne en kundekonto, bruger vi dine data til at åbne kundekontoen og til at gemme dine data til fremtidige bestillinger på vores hjemmeside. Du kan til enhver tid slette din kundekonto ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller via en funktion til dette formål i kundekontoen. Efter sletning af din kundekonto slettes dine data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO, eller vi forbeholder os retten til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

2.3 KONTAKTER

Inden for rammerne af kundekommunikation indsamler vi personoplysninger for at kunne behandle dine henvendelser i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b DSGVO, hvis du frivilligt giver os disse oplysninger, når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail). Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde har absolut brug for oplysningerne for at kunne behandle din kontakt. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer. Når din forespørgsel er blevet behandlet fuldt ud, slettes dine data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, første sætning, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

3. BEHANDLING AF OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ HÅNDTERING AF FORSENDELSER

For at kunne opfylde kontrakten i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b DSGVO videregiver vi dine data til den fragtudbyder, der har fået til opgave at levere, i det omfang det er nødvendigt for leveringen af de bestilte varer.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL LEVERANDØRER AF FORSENDELSESTJENESTER MED HENBLIK PÅ FORSENDELSESMEDDELELSE

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil under eller efter din bestilling, videregiver vi din e-mailadresse og dit telefonnummer til den valgte fragtudbyder på grundlag af dette samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i DSGVO, så fragtudbyderen kan kontakte dig inden levering med henblik på meddelelse om levering eller koordinering.
Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller direkte til leverandøren af forsendelsestjenester på den kontaktadresse, der er anført nedenfor. Efter tilbagekaldelse sletter vi dine data, som du har givet os til dette formål, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

DPD Tyskland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Street 1
41460 Neuss
Tyskland

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany Street 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Tyskland

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

Hermes Germany GmbH
Essener Straße 89
D-22419 Hamburg
Tyskland

4. DATABEHANDLING MED HENBLIK PÅ BETALINGSBEHANDLING

Vi samarbejder med disse partnere for at behandle betalinger i vores online shop: tekniske tjenesteudbydere, kreditinstitutter, betalingstjenesteudbydere.

4.1 DATABEHANDLING TIL HÅNDTERING AF TRANSAKTIONER

Afhængigt af den valgte betalingsmetode videregiver vi de data, der er nødvendige for behandlingen af betalingstransaktionen, til vores tekniske tjenesteudbydere, som arbejder for os inden for rammerne af ordrebehandlingen, eller til de kreditinstitutter, som vi har fået overdraget, eller til den valgte betalingstjenesteudbyder, i det omfang det er nødvendigt for behandlingen af betalingen. Dette tjener til opfyldelse af kontrakten i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b, i DSGVO. I nogle tilfælde indsamler udbyderne af betalingstjenester selv de data, der er nødvendige for at behandle betalingen, f.eks. på deres eget websted eller via en teknisk integration i bestillingsprocessen. I denne henseende gælder den respektive udbyder af betalingstjenesternes fortrolighedspolitik.
Hvis du har spørgsmål om vores betalingsbehandlingspartnere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

4.2 DATABEHANDLING MED HENBLIK PÅ FOREBYGGELSE AF SVIG OG OPTIMERING AF VORES BETALINGSPROCESSER

Om nødvendigt giver vi vores tjenesteudbydere yderligere data, som de bruger sammen med de data, der er nødvendige for behandlingen af betalingen, som vores ordrebehandler med henblik på forebyggelse af svig og optimering af vores betalingsprocesser (f.eks. fakturering, behandling af anfægtede betalinger, regnskabsstøtte). I henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i DSGVO tjener dette til at beskytte vores legitime interesser i vores beskyttelse mod svig eller i effektiv betalingsforvaltning, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en interesseafvejning.

5. REKLAME VIA E-MAIL

5.1 E-MAIL-NYHEDSBREV MED TILMELDING, TRACKING AF NYHEDSBREV MED SEPARAT SAMTYKKE

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi de data, der er nødvendige til dette formål eller som du har givet os særskilt, til regelmæssigt at sende dig vores nyhedsbrev pr. e-mail på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra a, i DSGVO. Det er til enhver tid muligt at afmelde sig fra nyhedsbrevet ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet nedenfor, eller via et link, der er angivet til dette formål i nyhedsbrevet. Efter afmelding sletter vi din e-mailadresse fra listen over modtagere, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

Hvis du desuden har givet os dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO til at analysere vores nyhedsbrev, analyserer vi også din interaktion med vores nyhedsbrev ved at måle, lagre og evaluere åbningsrater og klikrater med henblik på at designe fremtidige nyhedsbrevskampagner ("nyhedsbrevstracking").

Til denne evaluering indeholder de sendte e-mails singlepixel-teknologier (f.eks. såkaldte web beacons, tracking pixels), som gemmes på vores websted. Til evalueringerne forbinder vi især følgende "nyhedsbrevsdata"

* den side, hvorfra der blev anmodet om siden (den såkaldte referrer URL),
* dato og klokkeslæt for opkaldet,
* beskrivelsen af den anvendte webbrowser,
* IP-adressen på den anmodende computer,
* e-mail-adressen,
* dato og klokkeslæt for registrering og bekræftelse

og enkeltpixelteknologierne med din e-mailadresse eller din IP-adresse og, hvis det er relevant, et individuelt ID. Links i nyhedsbrevet kan også indeholde dette ID.

Det er til enhver tid muligt at afmelde sig fra tracking af nyhedsbrevet og kan gøres enten ved at sende en besked til den beskrevne kontaktmulighed eller via et link i nyhedsbrevet, der er beregnet til dette formål.

Oplysningerne gemmes, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet.

5.2 E-MAIL-NYHEDSBREV UDEN REGISTRERING OG DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE

Hvis vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salg af et produkt eller en tjenesteydelse, og du ikke har gjort indsigelse mod dette, forbeholder vi os ret til på grundlag af § 7, stk. 3, i den tyske lov om illoyal konkurrence (UWG) regelmæssigt at sende dig tilbud pr. e-mail om lignende produkter, som du allerede har købt i vores sortiment. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i at henvende os til vores kunder på en reklamemæssig måde, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en afvejning af interesser.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af din e-mailadresse ved at sende en meddelelse til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller via et link, der er angivet til dette formål i reklame-e-mailen, uden at der påløber andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til grundtaksterne.
Efter afmelding sletter vi din e-mailadresse fra listen over modtagere, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, p. 1, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

5.3 UDSENDELSE AF NYHEDSBREVE

Nyhedsbrevet og den ovennævnte nyhedsbrevssporing kan også blive sendt af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Nyhedsbrevet kan også blive sendt af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i USA og i andre lande uden for EU og EØS. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for disse lande. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i USA og Indien. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for disse lande. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i følgende lande, for hvilke Europa-Kommissionen ved beslutning har fastsat et passende databeskyttelsesniveau: Canada

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i USA. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

5.4 AFSENDELSE AF ANMODNINGER OM EVALUERING PR. E-MAIL

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil under eller efter din bestilling i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i DSGVO, bruger vi din e-mailadresse til at bede dig om at bedømme din bestilling via det bedømmelsessystem, vi bruger. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller via et link, der er angivet til dette formål i anmodningen om bedømmelse.

Vores tjenesteudbydere kan også sende anmodninger om evaluering som en del af behandlingen på vores vegne. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i disse lande: USA
For disse lande har Europa-Kommissionen ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed. Vores samarbejde med dig er baseret på disse garantier: Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse, standardbestemmelser om databeskyttelse fra en tilsynsmyndighed, godkendte bindende interne databeskyttelsesregler, godkendte kontraktbestemmelser, godkendte adfærdskodekser og godkendte certificeringsmekanismer.

6. COOKIES OG ANDRE TEKNOLOGIER

GENERELLE OPLYSNINGER

For at gøre besøget på vores websted attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi teknologier, herunder såkaldte cookies, på forskellige sider. Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes på din terminal. Nogle af de cookies, som vi bruger, slettes ved slutningen af browsersessionen, dvs. når du lukker din browser (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser næste gang, du besøger os (vedvarende cookies).
Vi bruger sådanne teknologier, som er absolut nødvendige for at kunne bruge visse funktioner på vores websted (f.eks. indkøbsvognsfunktionen). Disse teknologier indsamler og behandler IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted (f.eks. oplysninger om indholdet af indkøbskurven). Inden for rammerne af en interesseafvejning tjener dette overordnede legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

Derudover bruger vi teknologier til at overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt (f.eks. for at kunne bevise samtykke til behandling af dine personoplysninger) og til webanalyse og online markedsføring. Yderligere oplysninger om dette, herunder det respektive retsgrundlag for databehandlingen, findes i de følgende afsnit af denne privatlivspolitik.

Du kan finde cookie-indstillingerne for din browser på følgende links: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

I det omfang du har givet dit samtykke til brugen af teknologierne i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i privatlivspolitikken.

7. BRUG AF COOKIES OG ANDRE TEKNOLOGIER TIL WEBANALYSE OG REKLAMEFORMÅL

I det omfang du har givet dit samtykke hertil i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a DSGVO, bruger vi følgende cookies og andre teknologier fra tredjeparter på vores hjemmeside. Når formålet er ophørt og vi ikke længere anvender den pågældende teknologi, slettes de data, der er indsamlet i denne forbindelse,. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Du kan finde yderligere oplysninger om dine muligheder for at tilbagekalde dem i afsnittet "Cookies og andre teknologier". Yderligere oplysninger, herunder om grundlaget for vores samarbejde med de enkelte udbydere, findes i de enkelte teknologier. Hvis du har spørgsmål om udbyderne og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

7.1 BRUG AF GOOGLE-TJENESTER TIL WEBANALYSE OG REKLAMEFORMÅL

Vi bruger teknologier fra Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), som beskrevet nedenfor. De oplysninger, der automatisk indsamles af Google-teknologier om din brug af vores websted, overføres generelt til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, og gemmes der. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Hvis din IP-adresse indsamles via Google-teknologier, vil den blive forkortet ved at aktivere IP-anonymisering, inden den gemmes på Googles servere. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server og forkortet der. Medmindre andet er angivet for de enkelte teknologier, udføres databehandlingen på grundlag af en aftale, der er indgået for den pågældende teknologi mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO. Yderligere oplysninger om Googles databehandling kan findes i Googles privatlivspolitik [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS

Med henblik på analyse af hjemmesiden indsamler og gemmer Google Analytics automatisk data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores hjemmeside), hvoraf der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Der kan anvendes cookies til dette formål. Din IP-adresse vil principielt ikke blive slået sammen med andre Google-data. Databehandlingen foretages af Google på grundlag af en aftale om ordrebehandling.

Med henblik på optimeret markedsføring af vores websted har vi aktiveret indstillingerne for datadeling for "Google-produkter og -tjenester". Dette giver Google adgang til de data, der indsamles og behandles af Google Analytics, og giver Google mulighed for at bruge dem til at forbedre Google-tjenesterne. Datadeling med Google i henhold til disse indstillinger for datadeling er baseret på en yderligere aftale mellem de dataansvarlige. Vi har ingen indflydelse på den efterfølgende databehandling af Google.

Med henblik på optimeret markedsføring af vores websted bruger vi den såkaldte bruger-ID-funktion. Ved hjælp af denne funktion kan vi tildele et unikt, permanent ID til dine interaktionsdata for en eller flere sessioner på vores onlinesider og dermed analysere din brugeradfærd på tværs af enheder og sessioner.

Til at oprette og køre tests bruger vi også Google Analytics Google Optimize-udvidelsesfunktionen.

Med henblik på webanalyse muliggør Google Analytics Google Signals-udvidelsesfunktionen såkaldt "sporing på tværs af enheder". Hvis dine internetaktiverede enheder er forbundet med din Google-konto, og du har aktiveret indstillingen "personaliseret reklame" i din Google-konto, kan Google udarbejde rapporter om din brugsadfærd (især brugertal på tværs af enheder), selv hvis du skifter terminaludstyr. Vi behandler ikke personlige data i denne forbindelse; vi modtager kun statistikker, der er genereret på grundlag af Google Signals.

Med henblik på webanalyse og reklameformål gør Google Analytics-udvidelsesfunktionen, den såkaldte DoubleClick-cookie, det muligt at genkende din browser, når du besøger andre websteder. Google vil bruge disse oplysninger til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af webstedet.

GOOGLE ADSENSE

Vores websted markedsfører plads til annoncer fra tredjeparter via Google AdSense. Disse annoncer vises på forskellige steder på dette websted. Via den såkaldte DoubleClick-cookie er det muligt at vise interessebaseret reklame ved hjælp af indsamling og behandling af data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted) og den automatiske tildeling af et pseudonymt bruger-id, som bruges til at bestemme interesser på baggrund af besøg på dette og andre websteder.

GOOGLE ADS

Til reklameformål i Googles søgeresultater samt på tredjepartswebsteder indstilles den såkaldte Google Remarketing Cookie, når du besøger vores websted, som automatisk muliggør interessebaseret reklame ved at indsamle og behandle data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted) og ved hjælp af et pseudonymt CookieID og på grundlag af de sider, du besøger. Yderligere databehandling finder kun sted, hvis du har aktiveret indstillingen "personaliseret annoncering" på din Google-konto. Hvis du er logget ind på Google, mens du besøger vores websted, vil Google i dette tilfælde bruge dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder.

Til analyse af websitet og sporing af begivenheder måler vi din efterfølgende brugsadfærd via Google Ads Conversion Tracking, når du er kommet til vores website via en annonce fra Google Ads. Til dette formål kan der anvendes cookies, og der kan indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted på grundlag af begivenheder, som vi har angivet, f.eks. besøg på et websted eller tilmelding til et nyhedsbrev), som danner grundlag for oprettelse af brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer.

GOOGLE KORT

Med henblik på den visuelle præsentation af geografiske oplysninger indsamler Google Maps data om din brug af Maps-funktionerne, især IP-adresse og lokaliseringsdata, sender disse data til Google og behandler dem efterfølgende. Vi har ingen indflydelse på denne efterfølgende databehandling.

GOOGLE RECAPTCHA

Med henblik på at beskytte mod misbrug af vores webformularer og spam fra automatiseret software (såkaldte bots) indsamler Google reCAPTCHA data (IP-adresse, besøgstidspunkt, browseroplysninger og oplysninger om din brug af vores websted) og analyserer din brug af vores websted ved hjælp af et såkaldt JavaScript og cookies. Derudover evalueres andre cookies, som Google-tjenesterne gemmer i din browser. Der læses eller gemmes ingen personlige data fra indtastningsfelterne i den pågældende formular.

GOOGLE FONTS

For at sikre en ensartet præsentation af indholdet på vores hjemmeside indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser) af scriptkoden "Google Fonts", overføres til Google og behandles derefter af Google. Vi har ingen indflydelse på denne efterfølgende databehandling.

YOUTUBE VIDEO PLUGIN

For at integrere indhold fra tredjepart indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser) via YouTube-videopluginet i den udvidede databeskyttelsestilstand, som vi anvender, og dataene overføres til Google og behandles derefter kun af Google, når du afspiller en video.

7.2 BRUG AF FACEBOOK-TJENESTER TIL WEBANALYSE- OG REKLAMEFORMÅL

BRUG AF FACEBOOK-PIXEL

Vi bruger Facebook Pixel inden for rammerne af teknologierne fra Meta Platforms Ireland Ltd. [http://de-de.facebook.com/facebookdublin/], 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook (by Meta)" eller "Meta Platforms Ireland"). Facebook-pixel indsamler og gemmer automatisk data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted baseret på begivenheder, som vi har angivet, f.eks. besøg på et websted eller tilmelding til et nyhedsbrev), hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. I forbindelse med såkaldt udvidet datamatching indsamles og opbevares oplysninger, der kan bruges til at identificere enkeltpersoner (f.eks. navne, e-mail-adresser og telefonnumre) også i hashed form med henblik på matchning. Når du besøger vores websted, sættes der automatisk en cookie af Facebook Pixel til dette formål, som bruger et pseudonymt CookieID til at genkende din browser, når du besøger andre websteder. Facebook (via Meta) vil kombinere disse oplysninger med andre data fra din Facebook-konto og bruge dem til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med webstedsbrug, især personlig og gruppebaseret annoncering.
De oplysninger, der automatisk indsamles af Facebook-teknologier (af Meta) om din brug af vores websted, overføres generelt til en server hos Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, og gemmes der. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Hvis overførslen af data til USA falder ind under vores ansvarsområde, er vores samarbejde baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Yderligere oplysninger om Facebooks databehandling kan findes i Facebooks privatlivspolitik (ved Meta) [http://de-de.facebook.com/policy.php].

FACEBOOK-ANALYSE

Som en del af Facebook Analytics oprettes der statistikker over besøgsaktivitet på vores websted ud fra de data, der indsamles med Facebook Pixel om din brug af vores websted. Databehandlingen udføres på grundlag af en aftale om ordrebehandling af Facebook (af Meta). Deres analyse tjener til at sikre en optimal præsentation og markedsføring af vores websted.

FACEBOOK ADS

Gennem Facebook Ads annoncerer vi dette websted på Facebook (via Meta) samt på andre platforme. Vi fastlægger parametrene for den pågældende reklamekampagne. Facebook (via Meta) er ansvarlig for den nøjagtige gennemførelse, især beslutningen om placering af annoncerne hos de enkelte brugere. Medmindre andet er angivet for de enkelte teknologier, udføres databehandlingen på grundlag af en aftale mellem fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 i DSGVO. Det fælles ansvar er begrænset til indsamling af data og overførsel af dem til Meta Platforms Ireland. Meta Platforms Ireland's efterfølgende databehandling er ikke omfattet af dette.

På baggrund af de statistikker om besøgsaktivitet på vores websted, der er genereret via Facebook Pixel, kører vi gruppebaserede reklamer på Facebook (via Meta) via Facebook Custom Audience ved at bestemme karakteristika for den pågældende målgruppe. I forbindelse med den udvidede datamatching (se ovenfor), der finder sted for at bestemme den respektive målgruppe, fungerer Facebook (via Meta) som vores databehandler.

Baseret på det pseudonyme cookie-ID, der er indstillet af Facebook Pixel, og de data, der er indsamlet om din brugsadfærd på vores websted, bruger vi personaliseret reklame via Facebook Pixel remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions måler vi din efterfølgende brugsadfærd med henblik på webanalyse og sporing af begivenheder, når du er kommet til vores websted via en annonce fra Facebook Ads. Databehandlingen udføres på grundlag af en aftale om ordrebehandling af Facebook (af Meta).

7.3 ANDRE UDBYDERE AF WEBANALYSE- OG ONLINE MARKEDSFØRINGSTJENESTER

BRUG AF ADROLL RETARGETING TIL ONLINE MARKEDSFØRING

Gennem vores annonceringspartner AdRoll Advertising Ltd, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irland ("AdRoll"), annoncerer vi dette websted i søgeresultater og på tredjepartswebsteder. Når du besøger vores websted, sættes der automatisk en retargeting-cookie af AdRoll eller dets partnere, som muliggør interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt CookieID og baseret på de sider, du besøger. Databehandlingen finder sted på grundlag af en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO. Vi fastlægger parametrene for den pågældende reklamekampagne. AdRoll er ansvarlig for den præcise implementering (f.eks. beslutningen om placeringen af de enkelte annoncer). De data, der automatisk indsamles af AdRoll (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted), kan af AdRoll sammenlægges med oplysninger fra andre kilder og overføres til AdRolls reklamepartnere. Desuden overføres de normalt til en server hos NextRoll, Inc., 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco CA, 94110, USA, og gemmes der. For USA er der ingen afgørelse om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

BRUG AF AMAZON-TJENESTER TIL ONLINE MARKEDSFØRING

Vi markedsfører plads til annoncer fra tredjeparter på Amazon gennem vores annonceringspartner Amazon Europe Core S.à.r.l. [https://www.amazon.de], 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ("Amazon"). Disse annoncer vises på forskellige steder på dette websted. Ved hjælp af cookies kan Aamzon spore forløbet af den pågældende ordre og især at du har klikket på den pågældende annonce og derefter bestilt produktet. Til dette formål indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted), som overføres til Amazon og behandles af Amazon. Vi har ingen indflydelse på denne databehandling. Databehandlingen finder sted på grundlag af en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO. De oplysninger, der automatisk indsamles af Amazon om din brug af vores websted, overføres generelt til en server hos Amazon, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA og opbevares der. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

BRUG AF CRITEO TIL ONLINE MARKEDSFØRING

Via annonceringspartneren Criteo SA [https://www.criteo.com/de/], 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig ("Criteo"), annoncerer vi dette websted i søgeresultater samt på tredjepartswebsteder. Når du besøger vores websted, sættes der automatisk en retargeting-cookie af Criteo eller dets partnere, som muliggør interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt CookieID og baseret på de sider, du besøger. Databehandlingen finder sted på grundlag af en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO. Vi fastlægger parametrene for den pågældende reklamekampagne. Criteo er ansvarlig for den præcise gennemførelse (f.eks. beslutningen om placeringen af de enkelte annoncer). De data, der automatisk indsamles af Criteo (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted), kan af Criteo sammenlægges med oplysninger fra andre kilder og overføres til Criteos annonceringspartnere.

BRUG AF AWIN TIL ONLINE MARKEDSFØRING

Vi markedsfører plads til annoncer fra tredjeparter gennem vores annonceringspartner AWIN AG [https://www.awin.com/de], Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland ("AWIN"). Disse annoncer vises på forskellige steder på dette websted. Ved hjælp af cookies kan AWIN spore forløbet af den pågældende ordre og især at du har klikket på den pågældende annonce og derefter bestilt produktet. Til dette formål indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted), som overføres til AWIN og behandles af AWIN. Vi har ingen indflydelse på denne databehandling. Databehandlingen finder sted på grundlag af en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO.

8. INTEGRATION AF TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE/ ANDRE WIDGETS

Trusted Shops-widgets (f.eks. Trusted Shops Trustbadge) er integreret på dette websted for at vise Trusted Shops-tjenester (f.eks. godkendelsesstempel, indsamlede vurderinger) og for at tilbyde Trusted Shops-produkter til købere, efter at de har afgivet en ordre.

Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i optimal markedsføring ved at muliggøre sikker shopping i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, p. 1, litra f, i DSGVO, som vejer tungere end vores interesser. Trusted Badge og de tjenester, der annonceres med det, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln (Trusted Shops), som vi er fælles ansvarlige for i henhold til databeskyttelseslovgivningen i henhold til artikel 26 DSGVO. Inden for rammerne af denne databeskyttelsesmeddelelse informerer vi dig i det følgende om det væsentlige kontraktmæssige indhold i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i DSGVO.

Tillidsmærket leveres inden for rammerne af det fælles ansvar af en amerikansk CDN-udbyder (content delivery network). Et passende databeskyttelsesniveau sikres ved hjælp af standardbestemmelser om databeskyttelse og andre kontraktmæssige foranstaltninger. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Trusted Shops GmbH kan findes her [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Når Trustbadge kaldes op, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som også indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for opkaldet, den overførte datamængde og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet. IP-adressen anonymiseres umiddelbart efter indsamlingen, så de lagrede data ikke kan henføres til dig personligt. Serverlogfilen gemmes i en sikkerhedsdatabase med henblik på analyse af sikkerhedsanomalier og slettes automatisk eller anonymiseres senest 90 dage efter oprettelsen. Dette tjener vores og Trusted Shops' legitime interesse i at forebygge misbrug og svindel, i optimering af tilbud og hjemmesider samt i at sikre en problemfri drift af hjemmesiden eller Trustbadget eller andre widgets fra Trusted Shops i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

Yderligere personoplysninger overføres til Trusted Shops GmbH, hvis du beslutter dig for at bruge Trusted Shops produkter efter at have gennemført en bestilling eller allerede har registreret dig til brug. Til dette formål indsamles personoplysninger automatisk fra bestillingsdataene. Om du som køber allerede er registreret til brug af produktet, kontrolleres automatisk ved hjælp af en neutral parameter, nemlig e-mailadressen, der er hashed ved hjælp af en kryptologisk envejsfunktion. E-mailadressen konverteres til denne hash-værdi, som ikke kan dekrypteres af Trusted Shops, før den sendes. Når der er kontrolleret for et match, slettes parameteren automatisk.

Dette tjener til at kontrollere, om du allerede er registreret for tjenester hos Trusted Shops GmbH, og er derfor nødvendigt for at opfylde vores og Trusted Shops' overordnede legitime interesser i forbindelse med levering af køberbeskyttelse i forbindelse med den specifikke ordre og transaktionsevalueringstjenesterne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i DSGVO. Hvis dette er tilfældet, vil yderligere behandling blive udført i overensstemmelse med den kontraktmæssige aftale mellem dig og Trusted Shops. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig tjenesterne, vil du efterfølgende få mulighed for at gøre det første gang. Yderligere behandling efter registreringen afhænger også af den kontraktmæssige aftale med Trusted Shops. Hvis du ikke registrerer dig, slettes alle overførte data automatisk af Trusted Shops, og en personlig reference er ikke længere mulig.

Inden for rammerne af det fælles ansvar mellem os og Trusted Shops GmbH bedes du kontakte Trusted Shops GmbH, hvis du har spørgsmål om databeskyttelse eller ønsker at gøre dine rettigheder gældende, hvis du har spørgsmål om databeskyttelse eller ønsker at gøre dine rettigheder gældende. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes på følgende link her [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Uafhængigt af dette kan du også altid kontakte os ved hjælp af den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Din forespørgsel vil så om nødvendigt blive videresendt til den anden person, der er ansvarlig for at besvare den.

9. SOCIALE MEDIER

9.1 SOCIALE PLUGINS FRA FACEBOOK (VIA META), TWITTER, INSTAGRAM (VIA META), PINTEREST, XING, ADDTHIS, WHATSAPP

Der anvendes sociale knapper fra sociale netværk på vores websted. Disse er kun integreret i siden som HTML-link, så der ikke etableres nogen forbindelse med den pågældende udbyders servere, når vores hjemmeside kaldes op. Hvis du klikker på en af knapperne, åbnes det pågældende sociale netværks websted i et nyt vindue i din browser, hvor du f.eks. kan klikke på knappen "Synes godt om" eller "Del".

9.2 VORES ONLINE TILSTEDEVÆRELSE PÅ FACEBOOK (EFTER META), TWITTER, INSTAGRAM (EFTER META), YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN, XING

Hvis du har givet dit samtykke til den pågældende operatør af sociale medier i henhold til art. 6, stk. 1, p. 1, litra a DSGVO, vil dine data automatisk blive indsamlet og gemt til markedsundersøgelses- og reklameformål, når du besøger vores online-tilstedeværelse på de ovennævnte sociale medier, hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Disse kan f.eks. bruges til at placere reklamer inden for og uden for platformene, som formodentlig svarer til dine interesser. Cookies anvendes generelt til dette formål. For detaljerede oplysninger om de respektive sociale mediers behandling og brug af data samt en kontaktmulighed og dine rettigheder og indstillingsmuligheder i denne henseende for at beskytte dit privatliv henvises til udbydernes databeskyttelsesmeddelelser, der er linket til nedenfor. Hvis du stadig har brug for hjælp i denne henseende, kan du kontakte os.

Facebook (by Meta) [http://www.facebook.com/about/privacy/] er en tjeneste, der leveres af Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Meta Platforms Ireland om din brug af vores online tilstedeværelse på Facebook (af Meta), overføres generelt til en server hos Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, og gemmes der. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Databehandling i forbindelse med et besøg på en Facebook-fanside (af Meta) er baseret på en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO. Yderligere oplysninger (oplysninger om Insights-data) kan findes her [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy]er en tjeneste fra Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Twitter om din brug af vores online tilstedeværelse på Twitter, overføres generelt til en server hos Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, og gemmes der. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

Instagram (by Meta) [http://help.instagram.com/519522125107875] er en tjeneste fra Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland") De oplysninger, der automatisk indsamles af Meta Platforms Ireland om din brug af vores online tilstedeværelse på Instagram, overføres generelt til en server hos Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA og gemmes der. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Databehandling i forbindelse med besøg på en Instagram-fanside (af Meta) er baseret på en aftale mellem de fælles ansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i DSGVO. Yderligere oplysninger (oplysninger om Insights-data) kan findes her [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] er en tjeneste, der leveres af Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). De oplysninger, som Google automatisk indsamler om din brug af vores online-tilstedeværelse på YouTube, overføres generelt til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, og gemmes der. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy]er en tjeneste fra Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Pinterest om din brug af vores online tilstedeværelse på Pinterest, overføres generelt til en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA, og gemmes der. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]er en tjeneste fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). De oplysninger, der automatisk indsamles af LinkedIn om din brug af vores online tilstedeværelse på LinkedIn, overføres generelt til en server hos LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA og opbevaret der. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse.

Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung]er en tjeneste fra New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland.

10. KONTAKTMULIGHEDER OG DINE RETTIGHEDER

10.1 DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du følgende rettigheder:

* I henhold til artikel 15 i DSGVO har du ret til at anmode om oplysninger om dine personlige data, som vi behandler, i det omfang, der er angivet i denne bestemmelse;
* I henhold til artikel 16 i DSGVO har du ret til at anmode om at få rettet ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi har gemt hos os, uden forsinkelse;
* I henhold til artikel 17 i DSGVO har du ret til at anmode om at få slettet dine personlige data, som vi har gemt hos os, medmindre videre behandling af dine personlige data er forbudt.
* at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
* for at opfylde en retlig forpligtelse;
* af hensyn til almene interesser, eller
* er nødvendig for at kunne gøre gældende, udøve eller forsvare retlige krav;
* I henhold til artikel 18 i DSGVO har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for så vidt som
* du anfægter oplysningernes nøjagtighed;
* behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod, at den slettes;
* vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem; eller
* du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i DSGVO;
* i overensstemmelse med artikel 20 i DSGVO retten til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format eller til at anmode om at få dem overført til en anden dataansvarlig;
* I henhold til artikel 77 i DSGVO har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller vores hovedsæde.

Ret til at gøre indsigelse

I det omfang vi behandler personoplysninger som forklaret ovenfor for at beskytte vores legitime interesser, som er fremherskende i forbindelse med en interesseafvejning, kan du gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen foretages med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen foretages til andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation.

Når du har udøvet din ret til at gøre indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen sker med henblik på fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Dette gælder ikke, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring. Så vil vi ikke behandle dine personoplysninger yderligere til dette formål.

10.2 KONTAKTMULIGHEDER

Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine personlige data, for information, rettelse, begrænsning eller sletning af data samt tilbagekaldelse af givet samtykke eller indsigelse mod en specifik brug af data, bedes du kontakte os direkte via kontaktoplysningerne i vores impressum.

Fortrolighedspolitik udarbejdet med Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] juridiske teksteditor i samarbejde med FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Vælg din valuta
EUREuro
da_DKDanish