НЕЗАБАВНО ИЗПРАЩАНЕ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА - НАЛИЧНИ ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА

Политика за анулиране

Потребителите имат право на оттегляне в рамките на един месец.

Право на оттегляне

Имате право да се откажете от този договор в рамките на един месец, без да посочвате причина. Срокът за отказ от договора е един месец, считано от датата на сключването му.

За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни информирате (Rixa Cloud Ltd, 167-169 Great Portland Street, W1W 5PF London, United Kingdom, [email protected], телефон: 44 744 145 516 3) чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за решението си да анулирате този договор. За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за анулиране, който обаче не е задължителен.

За да спазите срока за анулиране, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на анулиране преди края на срока за анулиране.

Последици от отмяната

Ако се откажете от този договор, ние трябва да ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за отказа ви от този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да бъдете таксувани за това изплащане.

Правото на отказ от договора се погасява и в случай на договор за доставка на цифрово съдържание, което не е на материален носител, ако сме започнали изпълнението на договора, след като изрично сте се съгласили да започнем изпълнението на договора преди изтичането на срока за отказ и сте потвърдили, че знаете, че със съгласието си губите правото си на отказ при започване на изпълнението на договора.

Примерен формуляр за анулиране

(Ако желаете да отмените договора, моля, попълнете и върнете този формуляр).

- An Rixa Cloud Ltd, 167-169 Great Portland Street, W1W 5PF London, United Kingdom, [email protected]

- С настоящото аз/ние (*) отменям/отменяме договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следното
Стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

- Поръчано на (*)/получено на (*)

- Име на потребителя(ите)

- Адрес на потребителя(ите)

- Подпис на потребителя(ите) (само в случай на уведомление на хартия)

- Дата

(*) Зачеркнете, ако е приложимо.

Политика за отмяна, създадена с редактора на правни текстове Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] в сътрудничество с FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Изберете вашата валута
bg_BGBulgarian