НЕЗАБАВНО ИЗПРАЩАНЕ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА - НАЛИЧНИ ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА

Лицето, отговорно за обработката на данни, е:
Rixa Cloud Ltd
167-169 Great Portland Street
Лондон

[email protected]

Telefon:+447511242342

Благодарим ви за интереса към нашия онлайн магазин. Защитата на личните ви данни е много важна за нас. По-долу ви информираме подробно за това как обработваме вашите данни.

1. ДОСТЪП ДО ДАННИ И ХОСТИНГ

Можете да посещавате нашите уебсайтове, без да предоставяте никаква лична информация. Всеки път, когато влизате в даден уебсайт, уеб сървърът автоматично записва само т.нар. регистрационен файл на сървъра, който съдържа например името на искания файл, вашия IP адрес, датата и часа на достъпа, обема на прехвърлените данни и искащия доставчик (данни за достъпа) и документира достъпа. Тези данни за достъп се оценяват единствено с цел осигуряване на безпроблемна работа на сайта и подобряване на нашите услуги. Това служи за защита на нашите законни интереси за правилно представяне на нашата оферта, които надделяват над нашите интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO. Всички данни за достъп се изтриват най-късно седем дни след края на посещението ви на сайта.

1.1 ХОСТИНГ

Услугите за хостинг и показване на уебсайта се предоставят частично от нашите доставчици на услуги като част от обработката от наше име. Освен ако не е обяснено друго в тази политика за поверителност, всички данни за достъп и всички данни, събрани в определени формуляри на този уебсайт, се обработват на техните сървъри. Ако имате въпроси относно нашите доставчици на услуги и основите на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази политика за поверителност.

1.2 МРЕЖА ЗА ДОСТАВКА НА СЪДЪРЖАНИЕ

За целите на по-краткото време за зареждане използваме така наречената мрежа за доставка на съдържание ("CDN") за някои оферти. При тази услуга съдържанието, например големи мултимедийни файлове, се доставя чрез регионално разпределени сървъри на външни доставчици на CDN услуги. Следователно данните за достъп се обработват на сървърите на доставчиците на услуги. Нашите доставчици на услуги работят за нас в рамките на обработката на поръчки. Нашите доставчици на услуги се намират и/или използват сървъри в държави извън ЕС и ЕИП. За тези страни няма решение на Европейската комисия за адекватност. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Ако имате въпроси относно нашите доставчици на услуги и основите на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази политика за поверителност.

2. ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ЗА ВРЪЗКА С НАС

2.1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

За целите на обработката на договори (вкл. запитвания и обработка на съществуващи претенции за гаранция и прекъсване на услугата, както и на законови задължения за актуализация) в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, б. "б" от DSGVO, събираме лични данни, ако доброволно ни ги предоставите като част от вашата поръчка. Задължителните полета са отбелязани като такива, тъй като в тези случаи данните са ни абсолютно необходими за обработката на договора и не можем да изпратим поръчката без тяхното посочване. Кои данни се събират, може да се види от съответните формуляри за въвеждане.

Допълнителна информация за обработката на вашите данни, по-специално за предаването им на нашите доставчици на услуги за целите на обработката на поръчките, плащанията и доставките, можете да намерите в следващите раздели на тази политика за поверителност. След приключване на обработката на договора Вашите данни ще бъдат ограничени за по-нататъшна обработка и ще бъдат изтрити след изтичане на сроковете за съхранение съгласно данъчното и търговското право в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в DSGVO, освен ако не сте дали изрично съгласие за по-нататъшно използване на Вашите данни в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а DSGVO или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което Ви информираме в тази декларация.

2.2 КЛИЕНТСКА СМЕТКА

Доколкото сте дали съгласието си за това в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO, като сте решили да си откриете клиентски акаунт, ние ще използваме вашите данни за целите на откриването на клиентския акаунт, както и за съхраняване на вашите данни за бъдещи поръчки на нашия уебсайт. Изтриването на клиентския ви профил е възможно по всяко време и може да бъде направено чрез изпращане на съобщение до опцията за контакт, описана в настоящата политика за поверителност, или чрез функцията, предвидена за тази цел в клиентския профил. След изтриване на клиентския ви профил данните ви ще бъдат изтрити, освен ако не сте дали изрично съгласие за по-нататъшно използване на данните ви в съответствие с член 6, параграф 1, точка 1, буква а) от DSGVO или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ви информираме в тази декларация.

2.3 КОНТАКТИ

В рамките на комуникацията с клиенти събираме лични данни, за да обработим вашите запитвания в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO, ако доброволно ни предоставите тези данни, когато се свързвате с нас (напр. чрез формуляр за контакт или електронна поща). Задължителните полета са отбелязани като такива, тъй като в тези случаи данните са ни абсолютно необходими, за да обработим контакта ви. Кои данни се събират, може да се види от съответните формуляри за въвеждане. След като Вашето запитване бъде напълно обработено, данните Ви ще бъдат изтрити, освен ако не сте дали изрично съгласие за по-нататъшно използване на данните Ви в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а от DSGVO или си запазваме правото да използваме данни извън тези, които са разрешени от закона и за които Ви информираме в тази декларация.

3. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ПРАТКИ

За да изпълним договора в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO, ние предаваме Вашите данни на доставчика на транспортни услуги, на когото е възложена доставката, доколкото това е необходимо за доставката на поръчаните стоки.

РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ НА ДОСТАВЧИЦИ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ С ЦЕЛ УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ДОСТАВКА

Ако сте ни дали изричното си съгласие за това по време на или след поръчката си, ние ще предадем Вашия имейл адрес и телефонен номер на избрания доставчик на транспортни услуги въз основа на това съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от DSGVO, за да може доставчикът на транспортни услуги да се свърже с Вас преди доставката с цел уведомяване или координиране на доставката.
Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на съобщение до опцията за контакт, описана в тази политика за поверителност, или директно до доставчика на услуги за доставка на адреса за контакт, посочен по-долу. След оттеглянето ще изтрием данните ви, предоставени за тази цел, освен ако изрично не сте дали съгласието си за по-нататъшно използване на данните ви или си запазваме правото да използваме данните извън тази цел, което е разрешено от закона и за което ви информираме в тази декларация.

DPD Germany GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Ашафенбург
Германия

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Улица Görlitzer 1
41460 Нойс
Германия

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Германия Улица 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Германия

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Бон
Германия

Hermes Germany GmbH
Essener Straße 89
D-22419 Хамбург
Германия

4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПЛАЩАНИЯ

Работим с тези партньори, за да обработваме плащанията в нашия онлайн магазин: доставчици на технически услуги, кредитни институции, доставчици на платежни услуги.

4.1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ

В зависимост от избрания начин на плащане предаваме данните, необходими за обработката на платежната транзакция, на нашите доставчици на технически услуги, които работят за нас в рамките на обработката на поръчките, или на упълномощените кредитни институции, или на избрания доставчик на платежни услуги, доколкото това е необходимо за обработката на плащането. Това служи за изпълнение на договора в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO. В някои случаи доставчиците на платежни услуги сами събират данните, необходими за обработката на плащането, например на собствения си уебсайт или чрез техническа интеграция в процеса на поръчване. В това отношение се прилага политиката за поверителност на съответния доставчик на платежни услуги.
Ако имате въпроси относно нашите партньори за обработка на плащания и основанията за сътрудничеството ни с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази политика за поверителност.

4.2 ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ИЗМАМИ И ОПТИМИЗИРАНЕТО НА НАШИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПЛАЩАНЕ

Ако е необходимо, предоставяме на нашите доставчици на услуги допълнителни данни, които те използват заедно с данните, необходими за обработката на плащането, като наши обработващи поръчките с цел предотвратяване на измами и оптимизиране на нашите процеси на плащане (напр. фактуриране, обработка на оспорени плащания, счетоводна поддръжка). В съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от DSGVO това служи за защита на нашите законни интереси за защита срещу измами или за ефективно управление на плащанията, които надделяват над нашите интереси в контекста на баланса на интересите.

5. РЕКЛАМА ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

5.1 ИМЕЙЛ БЮЛЕТИН С РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНА С ОТДЕЛНО СЪГЛАСИЕ

Ако се регистрирате за нашия бюлетин, ние използваме данните, необходими за тази цел или предоставени от вас отделно, за да ви изпращаме редовно нашия бюлетин по електронна поща въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO. Отписването от информационния бюлетин е възможно по всяко време и може да бъде направено чрез изпращане на съобщение до описаната по-долу опция за контакт или чрез връзка, предоставена за тази цел в информационния бюлетин. След отписване от абонамента ще изтрием имейл адреса ви от списъка с получатели, освен ако не сте дали изрично съгласие за по-нататъшно използване на данните ви в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ви информираме в тази декларация.

Ако допълнително сте ни дали съгласието си в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO да анализираме нашия бюлетин, ще анализираме и взаимодействието ви с нашия бюлетин, като измерваме, съхраняваме и оценяваме процента на отваряне и процента на кликване с цел разработване на бъдещи кампании за бюлетини ("проследяване на бюлетини").

За тази оценка изпратените имейли съдържат еднопикселни технологии (напр. т.нар. уеб маяци, пиксели за проследяване), които се съхраняват на нашия уебсайт. За оценките свързваме по-специално следните "данни от бюлетина".

* страницата, от която е била поискана страницата (т.нар. URL на препращача),
* датата и часа на повикването,
* описание на типа на използвания уеб браузър,
* IP адресът на компютъра, който подава заявка,
* адреса на електронната поща,
* датата и часа на регистрация и потвърждение

и технологиите с един пиксел с вашия имейл адрес или вашия IP адрес и, ако е приложимо, индивидуален идентификатор. Връзките, съдържащи се в бюлетина, също могат да съдържат този идентификатор.

Отписването от проследяването на бюлетина е възможно по всяко време и може да бъде направено чрез изпращане на съобщение до описаната опция за контакт или чрез връзка, предоставена за тази цел в бюлетина.

Информацията се съхранява, докато сте абонирани за бюлетина.

5.2 ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВОТО ВИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Ако получим Вашия имейл адрес във връзка с продажбата на продукт или услуга и Вие не сте възразили срещу това, ние си запазваме правото, въз основа на член 7, параграф 3 от германския Закон за нелоялната конкуренция (UWG), редовно да Ви изпращаме по имейл оферти за продукти, подобни на вече закупените от нашия асортимент. Това служи за защита на нашите легитимни интереси за адресиране на нашите клиенти по рекламен начин, които надделяват над нашите интереси в контекста на балансирането на интересите.
Можете да възразите срещу това използване на вашия имейл адрес по всяко време, като изпратите съобщение до опцията за контакт, описана в настоящата декларация за защита на данните, или чрез линка, предоставен за тази цел в рекламния имейл, без да поемате каквито и да било разходи, освен разходите за пренос съгласно основните тарифи.
След отписване от абонамента ние ще изтрием вашия имейл адрес от списъка с получатели, освен ако не сте дали изрично съгласие за по-нататъшно използване на вашите данни в съответствие с член 6, параграф 1, точка 1, буква a от DSGVO или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ви информираме в тази декларация.

5.3 ИЗПРАЩАНЕ НА БЮЛЕТИН

Информационният бюлетин и проследяването на бюлетина, показани по-горе, могат да бъдат изпращани и от нашите доставчици на услуги като част от обработката от наше име. Ако имате въпроси относно нашите доставчици на услуги и основите на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази политика за поверителност.

Информационният бюлетин може да се изпраща и от нашите доставчици на услуги като част от обработката от наше име. Ако имате въпроси относно нашите доставчици на услуги и основите на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази политика за поверителност.

Нашите доставчици на услуги се намират и/или използват сървъри в САЩ и в други държави извън ЕС и ЕИП. Европейската комисия не е взела решение за адекватност за тези държави. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

Нашите доставчици на услуги са разположени и/или използват сървъри в САЩ и Индия. За тези страни няма решение на Европейската комисия за адекватност. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

Нашите доставчици на услуги се намират и/или използват сървъри в следните държави, за които Европейската комисия е установила с решение адекватно ниво на защита на данните: Канада

Нашите доставчици на услуги са разположени и/или използват сървъри в САЩ. За САЩ няма решение на Европейската комисия за адекватност. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

5.4 ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ОЦЕНКА ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Ако сте ни дали изричното си съгласие за това по време на или след поръчката си в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква а от DSGVO, ще използваме вашия имейл адрес, за да ви помолим да оцените поръчката си чрез използваната от нас система за оценяване. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на съобщение до опцията за контакт, описана в настоящата политика за поверителност, или чрез връзка, предоставена за тази цел в заявката за рейтинг.

Исканията за оценка могат да бъдат изпратени и от нашите доставчици на услуги като част от обработката от наше име. Ако имате въпроси относно нашите доставчици на услуги и основите на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази политика за поверителност.

Нашите доставчици на услуги се намират и/или използват сървъри в тези държави: САЩ
За тези страни няма решение на Европейската комисия относно адекватността. Нашето сътрудничество с вас се основава на тези гаранции: стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия, стандартни клаузи за защита на данните на надзорен орган, одобрени задължителни вътрешни правила за защита на данните, одобрени договорни клаузи, одобрени кодекси за поведение, одобрен механизъм за сертифициране.

6. БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, ние използваме технологии, включително така наречените "бисквитки", на различни страници. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват автоматично на вашето крайно устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като затворите браузъра си (т.нар. сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на крайното ви устройство и ни позволяват да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение (постоянни бисквитки).
Използваме такива технологии, които са абсолютно необходими за използването на определени функции на нашия уебсайт (напр. функция за количка за пазаруване). Тези технологии събират и обработват IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт (напр. информация за съдържанието на кошницата за пазаруване). В рамките на балансирането на интересите това обслужва първостепенни легитимни интереси за оптимизирано представяне на нашата оферта в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO.

Освен това използваме технологии, за да спазваме правните задължения, на които подлежим (напр. за да можем да докажем съгласието си за обработване на вашите лични данни), както и за уеб анализ и онлайн маркетинг. Допълнителна информация по този въпрос, включително съответното правно основание за обработката на данни, може да бъде намерена в следващите раздели на настоящата политика за поверителност.

Можете да намерите настройките за бисквитките за вашия браузър на следните линкове: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

Доколкото сте дали съгласието си за използване на технологиите в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите съобщение на опцията за контакт, описана в политиката за поверителност.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ" И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УЕБ АНАЛИЗА И РЕКЛАМАТА

Доколкото сте дали съгласието си за това в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от DSGVO, ние използваме следните бисквитки и други технологии на трети страни на нашия уебсайт. След изтичане на целта и приключване на използването на съответната технология от наша страна, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще. Допълнителна информация за възможностите за оттегляне можете да намерите в раздел "Бисквитки и други технологии". Допълнителна информация, включително за основата на нашето сътрудничество с отделните доставчици, можете да намерите в отделните технологии. Ако имате някакви въпроси относно доставчиците и основанията за нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази политика за поверителност.

7.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА GOOGLE ЗА ЦЕЛИТЕ НА УЕБ АНАЛИЗА И РЕКЛАМАТА

Използваме технологиите на Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"), както е описано по-долу. Автоматично събраната от технологиите на Google информация за използването на нашия уебсайт обикновено се предава на сървър на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ, и се съхранява там. Европейската комисия не е взела решение за адекватност по отношение на САЩ. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Ако IP адресът ви се събира чрез технологиите на Google, той ще бъде съкратен чрез активиране на анонимизиране на IP адреса, преди да бъде съхранен на сървърите на Google. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google и там се съкращава. Освен ако не е посочено друго за отделните технологии, обработката на данни се основава на споразумение, сключено за съответната технология между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от DSGVO. Допълнителна информация за обработката на данни от Google можете да намерите в политиката за поверителност на Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE АНАЛИЗ

За целите на анализа на уебсайта Google Analytics автоматично събира и съхранява данни (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт), от които се създават профили на използване с помощта на псевдоними. За тази цел могат да се използват бисквитки. По принцип вашият IP адрес няма да бъде обединяван с други данни на Google. Обработката на данни се извършва въз основа на споразумение за обработка на поръчки от Google.

За целите на оптимизирания маркетинг на нашия уебсайт сме активирали настройките за споделяне на данни за "Продукти и услуги на Google". Това позволява на Google да получи достъп до данните, събрани и обработени от Google Analytics, и впоследствие да ги използва за подобряване на услугите на Google. Споделянето на данни с Google съгласно тези настройки за споделяне на данни се основава на допълнително споразумение между администраторите на данни. Нямаме влияние върху последващата обработка на данни от Google.

За целите на оптимизирания маркетинг на нашия уебсайт използваме т.нар. функция за идентификация на потребителя. С помощта на тази функция можем да присвоим уникален, постоянен идентификатор на данните за взаимодействието ви за една или повече сесии в нашите онлайн сайтове и по този начин да анализираме потребителското ви поведение на различни устройства и сесии.

За създаване и изпълнение на тестове използваме и функцията на разширението Google Optimize на Google Analytics.

За целите на уеб анализа функцията за разширение на Google Analytics Google Signals позволява т.нар. "проследяване между устройствата". Доколкото устройствата ви с достъп до интернет са свързани с профила ви в Google и сте активирали настройката "персонализирана реклама" в профила си в Google, Google може да създава отчети за поведението ви при използване (по-специално данни за потребителите от различни устройства), дори ако смените крайното си устройство. В тази връзка не обработваме лични данни; получаваме само статистически данни, генерирани въз основа на сигналите на Google.

За целите на уеб анализа и рекламата функцията на разширението на Google Analytics, т.нар. "бисквитка" DoubleClick, позволява разпознаването на вашия браузър при посещение на други уебсайтове. Google ще използва тази информация, за да съставя отчети за дейността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта.

GOOGLE ADSENSE

Нашият уебсайт предлага място за реклами на трети страни чрез Google AdSense. Тези реклами се показват на различни места в този уебсайт. Чрез така наречената "бисквитка" DoubleClick показването на реклами, базирани на интереси, е възможно чрез събирането и обработката на данни (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт) и автоматичното присвояване на псевдонимно потребителско име, което се използва за определяне на интересите въз основа на посещенията на този и други уебсайтове.

РЕКЛАМИ НА GOOGLE

За целите на рекламирането в резултатите от търсенето на Google, както и на уебсайтове на трети страни, при посещение на нашия уебсайт се задава така наречената бисквитка за ремаркетинг на Google, която автоматично позволява рекламиране въз основа на интереси чрез събиране и обработка на данни (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт) и чрез псевдонимна CookieID и въз основа на посетените от вас страници. Всяка по-нататъшна обработка на данни ще се извършва само ако сте активирали настройката "персонализирана реклама" в профила си в Google. В този случай, ако сте влезли в Google, докато посещавате нашия уебсайт, Google ще използва вашите данни заедно с данните от Google Analytics, за да създаде и определи списъци с целеви групи за ремаркетинг между устройствата.

За анализ на уебсайта и проследяване на събития измерваме последващото ви поведение при използване чрез Google Ads Conversion Tracking, когато сте достигнали до нашия уебсайт чрез реклама от Google Ads. За тази цел могат да се използват бисквитки и да се събират данни (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт въз основа на определени от нас събития, като например посещение на уебсайт или абониране за бюлетин), от които се създават профили на използване с псевдоними.

GOOGLE КАРТИНИ

За визуалното представяне на географска информация Google Maps събира данни за използването на функциите на Maps, по-специално IP адрес и данни за местоположението, предава тези данни на Google и впоследствие ги обработва. Нямаме влияние върху тази последваща обработка на данни.

GOOGLE RECAPTCHA

С цел защита от злоупотреба с нашите уеб формуляри и спам от автоматизиран софтуер (т.нар. ботове) Google reCAPTCHA събира данни (IP адрес, време на посещение, информация за браузъра и информация за използването на нашия уебсайт) и анализира използването на нашия уебсайт чрез т.нар.JavaScript и бисквитки. Освен това се оценяват и други бисквитки, съхранявани от услугите на Google в браузъра ви. От полетата за въвеждане на данни в съответния формуляр не се четат или съхраняват лични данни.

ФОНТОВЕ НА GOOGLE

За еднаквото представяне на съдържанието на нашия уебсайт данните (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра) се събират от скрипта "Google Fonts", предават се на Google и впоследствие се обработват от Google. Нямаме влияние върху тази последваща обработка на данни.

ПЛЪГИН ЗА ВИДЕОКЛИПОВЕ В YOUTUBE

За да се интегрира съдържанието на трети страни, данните (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра) се събират чрез приставката за видео в YouTube в използвания от нас разширен режим на защита на данните, предават се на Google и впоследствие се обработват от Google само когато възпроизвеждате видеоклип.

7.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА FACEBOOK ЗА ЦЕЛИТЕ НА УЕБ АНАЛИЗА И РЕКЛАМАТА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА FACEBOOK PIXEL

Използваме Facebook Pixel в рамките на технологиите на Meta Platforms Ireland Ltd. [http://de-de.facebook.com/facebookdublin/], 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия ("Facebook (by Meta)" или "Meta Platforms Ireland"). Пикселът на Facebook автоматично събира и съхранява данни (IP адрес, време на посещението, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт въз основа на определени от нас събития, като например посещение на уебсайт или абониране за бюлетин), от които се създават профили на използване с помощта на псевдоними. В контекста на т.нар. разширено съпоставяне на данни информацията, която може да се използва за идентифициране на лица (напр. имена, имейл адреси и телефонни номера), също се събира и съхранява в хеширана форма за целите на съпоставянето. За тази цел, когато посещавате нашия уебсайт, бисквитка се задава автоматично от Facebook Pixel, който използва псевдонимна CookieID, за да разпознае браузъра ви, когато посещавате други уебсайтове. Facebook (чрез Meta) ще комбинира тази информация с други данни от вашия Facebook акаунт и ще я използва за съставяне на отчети за активността на уебсайта и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайта, по-специално персонализирани и групови реклами.
Информацията, която се събира автоматично от технологиите на Facebook (от Meta) за използването на нашия уебсайт, обикновено се предава на сървър на Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ и се съхранява там. Европейската комисия не е взела решение за адекватност по отношение на САЩ. Ако прехвърлянето на данни към САЩ попада в обхвата на нашата отговорност, нашето сътрудничество се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Допълнителна информация за обработката на данни от Facebook може да бъде намерена в политиката за поверителност на Facebook (от Meta) [http://de-de.facebook.com/policy.php].

АНАЛИЗИ НА FACEBOOK

Като част от Facebook Analytics се създават статистически данни за активността на посетителите на нашия уебсайт въз основа на данните, събрани с пиксела на Facebook, за използването на нашия уебсайт от ваша страна. Обработката на данни се извършва въз основа на споразумение за обработка на поръчки от Facebook (от Meta). Техният анализ служи за оптимално представяне и маркетинг на нашия уебсайт.

РЕКЛАМИ ВЪВ FACEBOOK

Чрез рекламите във Facebook рекламираме този уебсайт във Facebook (чрез Meta), както и в други платформи. Ние определяме параметрите на съответната рекламна кампания. Facebook (чрез Meta) отговаря за точното изпълнение, по-специално за решението за поставяне на рекламите при отделните потребители. Освен ако не е посочено друго за отделните технологии, обработката на данни се извършва въз основа на споразумение между съвместните администратори съгласно член 26 от DSGVO. Съвместната отговорност се ограничава до събирането на данните и предаването им на Meta Platforms Ireland. Последващата обработка на данни от Meta Platforms Ireland не е обхваната от това.

Въз основа на статистическите данни за активността на посетителите на нашия уебсайт, генерирани чрез Facebook Pixel, ние провеждаме групова реклама във Facebook (по Meta) чрез Facebook Custom Audience, като определяме характеристиките на съответната целева група. В контекста на разширеното съпоставяне на данни (вж. по-горе), което се извършва с цел определяне на съответната целева група, Facebook (по Meta) действа като наш обработващ лични данни.

Въз основа на псевдонимния идентификатор на "бисквитка", зададен от Facebook Pixel, и на събраните данни за поведението ви при използване на нашия уебсайт, ние използваме персонализирани реклами чрез ремаркетинг на Facebook Pixel.

Чрез конверсиите на пикселите на Facebook измерваме последващото ви поведение на използване за целите на уеб анализа и проследяването на събития, когато сте достигнали до нашия уебсайт чрез реклама от Facebook Ads. Обработката на данни се извършва въз основа на споразумение за обработка на поръчки от Facebook (от Meta).

7.3 ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ЗА УЕБ АНАЛИЗ И ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕТАРГЕТИРАНЕ НА ADROLL ЗА ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

Чрез нашия рекламен партньор AdRoll Advertising Ltd, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland ("AdRoll"), ние рекламираме този уебсайт в резултатите от търсенето и в уебсайтове на трети страни. Когато посещавате нашия уебсайт, AdRoll или нейни партньори автоматично задават бисквитка за ретаргетиране, която позволява рекламиране по интереси чрез псевдонимна CookieID и въз основа на посетените от вас страници. Обработката на данни се извършва въз основа на споразумение между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от DSGVO. Ние определяме параметрите на съответната рекламна кампания. AdRoll отговаря за точното изпълнение (например решението за разположението на отделните реклами). Автоматично събраните от AdRoll данни (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт) могат да бъдат обединени от AdRoll с информация от други източници и предадени на рекламните партньори на AdRoll. Освен това те обикновено се предават на сървър на NextRoll, Inc., 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco CA, 94110, USA и се съхраняват там. За САЩ няма решение на Европейската комисия относно адекватността. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА AMAZON ЗА ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

Продаваме пространство за реклами на трети страни в Amazon чрез нашия рекламен партньор Amazon Europe Core S.à.r.l. [https://www.amazon.de], 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ("Amazon"). Тези реклами се показват на различни места в този уебсайт. С помощта на "бисквитките" Aamzon може да проследява хода на съответната поръчка и по-специално дали сте кликнали върху съответната реклама и след това сте поръчали продукта. За тази цел се събират данни (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт), които се предават на Amazon и се обработват от Amazon. Ние нямаме влияние върху тази обработка на данни. Обработката на данни се извършва въз основа на споразумение между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от DSGVO. Автоматично събраната от Amazon информация за вашето използване на нашия уебсайт обикновено се предава на сървър на Amazon, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, САЩ, и се съхранява там. За САЩ няма решение на Европейската комисия за адекватност. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА CRITEO ЗА ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

Чрез рекламния партньор Criteo SA [https://www.criteo.com/de/], 32 Rue Blanche, 75009 Париж, Франция ("Criteo"), ние рекламираме този уебсайт в резултатите от търсенето, както и на уебсайтове на трети страни. Когато посещавате нашия уебсайт, Criteo или неговите партньори автоматично задават бисквитка за ретаргетиране, която позволява рекламиране по интереси чрез псевдонимна CookieID и въз основа на посетените от вас страници. Обработката на данни се извършва въз основа на споразумение между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от DSGVO. Ние определяме параметрите на съответната рекламна кампания. Criteo отговаря за точното изпълнение (например решението за разположението на отделните реклами). Автоматично събраните от Criteo данни (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт) могат да бъдат обединени от Criteo с информация от други източници и предадени на рекламните партньори на Criteo.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА AWIN ЗА ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

Продаваме пространство за реклами на трети страни чрез нашия рекламен партньор AWIN AG [https://www.awin.com/de], Eichhornstraße 3, 10785 Берлин, Германия ("AWIN"). Тези реклами се показват на различни места в този уебсайт. С помощта на "бисквитките" AWIN може да проследява хода на съответната поръчка и по-специално дали сте кликнали върху съответната реклама и след това сте поръчали продукта. За тази цел се събират данни (IP адрес, време на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт), които се предават на AWIN и се обработват от AWIN. Ние нямаме влияние върху тази обработка на данни. Обработката на данни се извършва въз основа на споразумение между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от DSGVO.

8. ИНТЕГРИРАНЕ НА ДОВЕРИТЕЛНИТЕ МАГАЗИНИ TRUSTBADGE/ ДРУГИ ДЖАДЖИ

Уиджетите на Trusted Shops (напр. Trusted Shops Trustbadge) са интегрирани в този уебсайт, за да показват услугите на Trusted Shops (напр. печат за одобрение, събрани оценки) и да предлагат продукти на Trusted Shops на купувачите, след като те са направили поръчка.

Това служи за защита на нашите легитимни интереси за оптимален маркетинг чрез осигуряване на сигурно пазаруване в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO, които надделяват над нашите интереси. Значката за доверие и рекламираните с нея услуги са оферта на Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Кьолн (Trusted Shops), с която носим съвместна отговорност по закона за защита на данните съгласно член 26 от DSGVO. В рамките на настоящото известие за защита на данните ви информираме по-долу за основното съдържание на договора в съответствие с член 26, параграф 2 от DSGVO.

Знакът за доверие се предоставя в рамките на съвместна отговорност от американски доставчик на CDN (мрежа за доставка на съдържание). Съответното ниво на защита на данните се осигурява чрез стандартни клаузи за защита на данните и допълнителни договорни мерки. Допълнителна информация относно защитата на данните на Trusted Shops GmbH можете да намерите тук [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

При извикване на Trustbadge уеб сървърът автоматично записва т.нар. сървърен лог файл, който съдържа също вашия IP адрес, датата и часа на извикването, обема на прехвърлените данни и запитващия доставчик (данни за достъп) и документира извикването. IP адресът се анонимизира веднага след събирането му, така че съхранените данни да не могат да бъдат отнесени лично към вас. Регистрационният файл на сървъра се съхранява в база данни за сигурност с цел анализ на аномалии в сигурността и се изтрива автоматично или се анонимизира не по-късно от 90 дни след създаването му. Това обслужва легитимния интерес на нас и на доверените магазини за предотвратяване на злоупотреби и измами, за оптимизиране на офертите и уебсайтовете, както и за осигуряване на безпроблемното функциониране на уебсайта или на значката за доверие или други джаджи на доверените магазини, в съответствие с член 6, параграф 1, т. 1, буква "е" от DSGVO.

Допълнителни лични данни се предават на Trusted Shops GmbH, ако решите да използвате продуктите на Trusted Shops, след като сте направили поръчка или вече сте се регистрирали за използване. За тази цел личните данни се събират автоматично от данните за поръчката. Автоматично се проверява дали вие като купувач вече сте регистрирани за използване на продукта, като се използва неутрален параметър - имейл адрес, хеширан чрез криптографска еднопосочна функция. Преди да бъде предаден, имейл адресът се преобразува в тази хеш стойност, която не може да бъде декриптирана от Trusted Shops. След проверка за съвпадение параметърът се изтрива автоматично.

Това служи за проверка дали вече сте регистрирани за услугите на Trusted Shops GmbH и следователно е необходимо за изпълнението на нашите и на Trusted Shops първостепенни законни интереси за осигуряване на защита на купувача, свързана с конкретната поръчка, и на услугите за оценка на сделките в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква е от DSGVO. В такъв случай по-нататъшното обработване ще се извършва в съответствие с договорното споразумение между вас и Trusted Shops. Ако все още не сте се регистрирали за услугите, впоследствие ще ви бъде дадена възможност да го направите за първи път. По-нататъшното обработване след регистрацията също зависи от договорното споразумение с Trusted Shops. Ако не се регистрирате, всички предадени данни ще бъдат автоматично изтрити от Trusted Shops и след това вече няма да е възможно да се направи лична справка.

В рамките на съвместната отговорност между нас и Trusted Shops GmbH, моля, свържете се с Trusted Shops GmbH, чиито данни за контакт можете да намерите тук [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz], ако имате въпроси относно защитата на данните или желаете да упражните правата си. Допълнителна информация за защитата на данните можете да намерите в следната връзка тук [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Независимо от това винаги можете да се свържете с нас, като използвате опцията за контакт, описана в настоящата декларация за защита на данните. След това, ако е необходимо, вашето запитване ще бъде предадено на другото лице, което отговаря за него.

9. СОЦИАЛНИ МЕДИИ

9.1 СОЦИАЛНИ ПЛЪГИНИ ОТ FACEBOOK (ПО МЕТА), TWITTER, INSTAGRAM (ПО МЕТА), PINTEREST, XING, ADDTHIS, WHATSAPP

На нашия уебсайт се използват бутони за социални контакти от социални мрежи. Те са интегрирани в страницата само като HTML връзки, така че при извикване на нашия уебсайт не се установява връзка със сървърите на съответния доставчик. Ако кликнете върху някой от бутоните, уебсайтът на съответната социална мрежа се отваря в нов прозорец на браузъра ви, където можете да кликнете например върху бутона "Харесва ми" или "Споделям".

9.2 НАШЕТО ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ FACEBOOK (ПО МЕТА), TWITTER, INSTAGRAM (ПО МЕТА), YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN, XING

Доколкото сте дали съгласието си на съответния оператор на социална медия в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, б. "а" от DSGVO, когато посещавате нашите онлайн присъствия в горепосочените социални медии, Вашите данни се събират и съхраняват автоматично за целите на пазарните проучвания и рекламата, от които се създават профили на използване с помощта на псевдоними. Те могат да се използват например за поставяне на реклами в платформите и извън тях, които вероятно отговарят на вашите интереси. За тази цел обикновено се използват бисквитки. За подробна информация относно обработката и използването на данни от съответния оператор на социална медия, както и за възможност за контакт и за вашите права и възможности за настройка в тази връзка с цел защита на личните ви данни, моля, вижте съобщенията за защита на данните на доставчиците, към които има връзка по-долу. Ако все още се нуждаете от помощ в това отношение, можете да се свържете с нас.

Facebook (от Meta) [http://www.facebook.com/about/privacy/] е услуга, предоставяна от Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Meta Platforms Ireland"). Информацията, събирана автоматично от Meta Platforms Ireland относно използването на нашето онлайн присъствие във Facebook (от Meta), обикновено се предава на сървър на Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ и се съхранява там. За САЩ няма решение на Европейската комисия за адекватност. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Обработката на данни в контекста на посещение на фен страница във Facebook (от Meta) се основава на споразумение между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от DSGVO. Допълнителна информация (информация за данните от Insights) можете да намерите тук [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy]е услуга на Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland ("Twitter"). Автоматично събраната от Twitter информация за вашето използване на нашето онлайн присъствие в Twitter обикновено се предава на сървър на Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA и се съхранява там. За САЩ няма решение на Европейската комисия за адекватност. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

Instagram (от Meta) [http://help.instagram.com/519522125107875] е услуга на Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Meta Platforms Ireland") Автоматично събраната от Meta Platforms Ireland информация за Вашето използване на нашето онлайн присъствие в Instagram обикновено се предава на сървър на Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA и се съхранява там. За САЩ няма решение на Европейската комисия за адекватност. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Обработката на данни в контекста на посещението на фен страница в Instagram (от Meta) се основава на споразумение между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от DSGVO. Допълнителна информация (информация за данните от Insights) можете да намерите тук [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] е услуга, предоставяна от Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Автоматично събраната от Google информация за вашето използване на нашето онлайн присъствие в YouTube обикновено се предава на сървър на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ, и се съхранява там. Европейската комисия не е взела решение за адекватност по отношение на САЩ. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy]е услуга на Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest"). Автоматично събраната от Pinterest информация за вашето използване на нашето онлайн присъствие в Pinterest обикновено се предава на сървър на Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, САЩ, и се съхранява там. За САЩ няма решение на Европейската комисия за адекватност. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]е услуга на LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn"). Автоматично събраната от LinkedIn информация за вашето използване на нашето онлайн присъствие в LinkedIn обикновено се предава на сървър на LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, САЩ и се съхранява там. За САЩ няма решение на Европейската комисия за адекватност. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung]е услуга на New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Хамбург, Германия.

10. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТ И ВАШИТЕ ПРАВА

10.1 ВАШИТЕ ПРАВА

Като субект на данни имате следните права:

* Съгласно чл. 15 от DSGVO имате право да поискате информация за вашите лични данни, обработвани от нас, в рамките на посоченото в него;
* Съгласно член 16 от DSGVO имате право да поискате незабавно коригиране на неправилни или непълни лични данни, съхранявани от нас;
* Съгласно чл. 17 от DSGVO имате право да поискате изтриване на вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако по-нататъшното обработване на вашите лични данни е забранено.
* да упражняват правото си на свобода на изразяване и информация;
* за изпълнение на правно задължение;
* по причини от обществен интерес, или
* е необходимо за предявяване, упражняване или защита на правни претенции;
* Съгласно чл. 18 от DSGVO имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни, доколкото
* точността на данните се оспорва от вас;
* обработката е незаконна, но вие възразявате срещу нейното изтриване;
* ние вече не се нуждаем от данните, но те са ви необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции; или
* сте възразили срещу обработването в съответствие с член 21 от DSGVO;
* в съответствие с чл. 20 от DSGVO - правото да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и пригоден за машинно четене формат или да поискате те да бъдат прехвърлени на друг администратор;
* Съгласно чл. 77 от DSGVO имате право да подадете жалба до надзорен орган. По правило можете да се обърнете към надзорния орган по обичайното си местоживеене или работно място или към централата на нашата компания.

Право на възражение

Доколкото обработваме лични данни, както е обяснено по-горе, за да защитим законните си интереси, които имат предимство в контекста на балансирането на интересите, можете да възразите срещу това обработване с действие за в бъдеще. Ако обработката се извършва за целите на директния маркетинг, можете да упражните това право по всяко време, както е описано по-горе. Ако обработването се извършва за други цели, имате право да възразите само на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

След като упражните правото си на възражение, няма да обработваме повече Вашите лични данни за тези цели, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработката е за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Това не важи, ако обработката е за целите на директния маркетинг. В такъв случай няма да продължим да обработваме личните ви данни за тази цел.

10.2 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТ

Ако имате някакви въпроси относно събирането, обработката или използването на вашите лични данни, за информация, коригиране, ограничаване или изтриване на данни, както и за оттегляне на дадено съгласие или възражение срещу конкретна употреба на данни, моля, свържете се с нас директно, като използвате данните за контакт в нашия отпечатък.

Политика за поверителност, създадена с редактора на правни текстове Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] в сътрудничество с FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Изберете вашата валута
bg_BGBulgarian